Mencler Jan

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Mencler Jan (1881-1935), proboszcz w Szerokiej

Urodził się 24 kwietnia 1881 w Browieńcu Polskim w powiecie prudnickim w rodzinie rolniczej Franciszka i Marii z d. Bernhardt. Po ukończeniu szkoły ludowej uczył się w gimnazjum w Prudniku. Egzamin dojrzałości zdał w 1906 roku w Soest w Westfalii. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1910 we Wrocławiu z rąk kard. G. Koppa.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu (10 października 1910) i św. Józefa w Rudzie (31 grudnia 1916). W 1924 roku administrował krótko parafią Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach. W tym samym roku został mianowany proboszczem w parafii Wszystkich Świętych w Szerokiej. Opiekował się tam różnymi organizacjami katolickimi: III Zakonem św. Franciszka z Asyżu, Bractwem Różańcowym, Kongregacją Mariańską Panien, Dziełem Dziecięctwa Jezusowego, Bractwem Matek Chrześcijańskich i Stowarzyszeniem Młodzieży Polskiej. Zmarł 26 kwietnia 1935 w Szerokiej i tam został pochowany.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Jana Menclera; Schematismus 1912-1919; Nekrolog, WD 1935, nr 5, s. 209; Gwóźdź, Udział duchowieństwa, s. 190; H. L. Białeccy, Tyś kapłanem na wieki. Księża Szeroczanie, Jastrzębie Zdrój-Szeroka 2011, s. 100-101.