Mencel Eugeniusz

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Mencel Eugeniusz (1935-2015), proboszcz w Kłokocinie

Mencel Eugeniusz.jpg

Urodził się 30 kwietnia 1935 w Chorzowie Batorym w rodzinie robotniczej Jana oraz Anny z d. Chwałek. W czasie okupacji rozpoczął edukację w niemieckiej szkole podstawowej. Po wyzwoleniu kontynuował naukę w polskiej szkole podstawowej, którą ukończył w 1949 roku. Następnie uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Chorzowie Batorym, które ukończył w czerwcu 1953 roku uzyskując świadectwo dojrzałości.

W tym samym roku rozpoczął studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia diakonatu otrzymał 28 marca 1958 w kaplicy seminaryjnej z rąk bpa Herberta Bednorza. Również bp Herbert Bednorz udzielił mu 22 czerwca 1958 w katowickiej katedrze Chrystusa Króla święceń kapłańskich.

Po wakacyjnych zastępstwach w rodzinnej parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chorzowie Batorym oraz św. Cyryla i Metodego w Knurowie pełnił posługę wikariusza w parafiach: Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rojcy (do 1963), św. Marii Magdaleny w Bielszowicach (do 1967) oraz NSPJ w Boguszowicach. W 1971 roku zlecono mu zadanie przeniesienia zabytkowego kościoła z Nieboczów do Kłokocina i utworzenie tam placówki duszpasterskiej. W 1972 roku otrzymał tytuł proboszcza, a po ustanowieniu samodzielnej parafii w Kłokocinie (1977) został mianowany jej pierwszym proboszczem. W 1985 roku ks. Eugeniusz Mencel rozpoczął starania o budowę nowego, murowanego kościoła. Został on poświęcony w grudniu 1994 roku, a dotychczasowy kościół przeniesiono do skansenu w Chorzowie. Dzięki jego staraniom powstało również probostwo oraz dom katechetyczny. Ks. Eugeniusz Mencel pełnił funkcje wicedziekana oraz ojca duchownego księży w dekanacie Boguszowice. W 2002 roku przeszedł na emeryturę i pozostał na probostwie parafii Świętego Józefa Robotnika w Kłokocinie. W sierpniu 2014 roku zamieszkał w Domu Świętego Józefa w Katowicach. Zmarł 20 grudnia 2015 w Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Katowicach. Został pochowany 23 grudnia 2015 w rodzinnym grobie na cmentarzu parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chorzowie Batorym.

Bibliografia

Katalog Archidiecezji Katowickiej, Katowice 1995, s.127 i 624; Katalog..., cz. I, Katowice 2005, s. 284; Katalog.., Katowice 2007, s. 499; Schematyzm..., Katowice 2009, s. 379; M. Kula, Historia Boguszowic, Rybnik 2009, s. 330; Nekrolog, Kuria Metropolitalna w Katowicach.