Meisel Józef

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Meisel Józef MSF (1935-2007), duszpasterz w NRD i Austrii

Meisel Jozef.jpg

Urodził się 16 maja 1935 w Chorzowie w rodzinie Józefa i Albiny. Rodzina Meiselów przeniosła się do Mysłowic, gdzie w 1942 roku rozpoczął szkołę podstawową. W 1948 roku związał się ze Zgromadzeniem Misjonarzy Świętej Rodziny, wstępując do Niższego Seminarium Duchownego w Szczytnej. Naukę na poziomie gimnazjalnym odbywał w Szczytnej, Kruszewie i Bąblinie. 14 sierpnia 1952 rozpoczął kanoniczny nowicjat w Kazimierzu Biskupim, a rok później złożył pierwsze śluby zakonne w Górce Klasztornej. W 1955 roku zdał niepaństwową maturę i przygotowywał się jednocześnie do podjęcia studiów seminaryjnych. 15 sierpnia 1956 złożył w Kazimierzu Biskupim śluby wieczyste. Po studiach teologicznych przyjął święcenia kapłańskie 26 maja 1960 w Poznaniu. Na mocy decyzji przełożonych został, 1 września 1960, skierowany do domu zakonnego w Szczytnej (mieszkał w Szczytniku), a w następnym roku podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Wałbrzychu celem uzyskania państwowej matury. Otrzymał ją 28 czerwca 1962 i w tym samym roku rozpoczął studia specjalistyczne na Wydziale Teologicznym KUL z zakresu teologii fundamentalnej, które uwieńczył w 1966 roku tytułem magistra. W latach 1966 – 1971 był wykładowcą patrologii i dogmatyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Bąblinie, a po przeniesieniu placówki w Kazimierzu Biskupim. Obok zajęć dydaktycznych udzielał się również jako rekolekcjonista. Od 31 sierpnia 1971 zamieszkał w Złotowie, gdzie został wikariuszem w tamtejszej parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W czerwcu 1972 roku przeniósł się do Lehnin (archidiecezja berlińska) w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej, gdzie podjął pracę duszpasterską wśród tamtejszych Polaków. Skierowanie ks. Meisela na ten trudny, zwłaszcza wówczas, teren było podyktowane kilkuletnią pracą, którą w ramach pomocy wakacyjnej tam podejmował od 1969 roku. Trudną, niemal misyjną pracę (kilka placówek, społeczność katolicka rozproszona) prowadził przez 17 lat, co było dostrzeżone i docenione przez biskupa Berlina. 1 października 1989, zgodnie z wolą przełożonych, został posłany do Austrii do domu zakonnego w Maria Ellend. Pierwotnie został administratorem, a następnie proboszczem parafii w Enzersdorf. Do Polski powrócił 1 września 2004 i zamieszkał w Szczytniku. Nie podejmował już stałych obowiązków lecz chętnie pomagał w zwyczajnym duszpasterstwie parafialnym. We wrześniu 2006 roku, podczas urlopu, miał atak serca i udar mózgu. Nie odzyskawszy przytomności zmarł 3 lutego 2007 w Hospicjum św. Elżbiety w Złotowie. Został pochowany 9 lutego 2007 na cmentarzu w Górce Klasztornej.

Bibliografia

B. Mikutra, Ks. Józef Meisel MSF. Wspomnienie pośmiertne. [Materiał udostępniony dzięki uprzejmości ks. Bogdana Mikutra MSF]