Mazurek Andrzej

Z e-ncyklopedia

Mazurek Andrzej OFM (1933-), imię zakonne Joachim, prowincjał

Urodził się 5 listopada 1933 w Roszkowie w rodzinie Macieja i Weroniki z d. Konieczna. Do zakonu franciszkańskiego wstąpił 27 października 1951. Śluby wieczyste złożył 5 stycznia 1956, a święcenia kapłańskie przyjął 14 sierpnia 1957.

W latach 1968-1977 był trzykrotnie definitorem prowincji. Dwa razy był wybierany na urząd wikariusza prowincji: lata 1973-1974 oraz 1980-1983. W latach 60. XX wieku pracował duszpastersko wśród studentów we Franciszkańskim Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego przy klasztorze franciszkanów w Panewnikach. Był pierwszym rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Braci Mniejszych w Panewnikach.

W latach 1983-1989 był prowincjałem swej macierzystej zakonnej Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Panewnikach. W 1991 roku przeszedł do nowej Prowincji św. Franciszka z siedzibą w Poznaniu.

Bibliografia

Informacje z witryny internetowej Prowincji Wniebowzięcia NMP w Panewnikach: [1] (dostęp: 12.07.2016).