Matera Karol

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Matera Karol (1950-)

Matera Karol.jpg

Urodził się 27 października 1950 w Kobiórze. Po studiach w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie przyjął święcenia kapłańskie 7 kwietnia 1977. Jako wikariusz pracował m.in. w parafiach: Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich (1977-1980) i Matki Bożej Częstochowskiej w Wodzisławiu Śląskim-Wilchwach (1982-1984). W 1992 roku otrzymał nominację na proboszcza parafii Matki Boskiej Szkaplerznej i św. Piusa X w Jejkowicach. Posługę tę pełnił przez 18 lat. W tym czasie był także diecezjalnym duszpasterzem rolników. Ponadto pełnił funkcję wicedziekana, a od 2008 roku dziekana dekanatu rybnickiego. Uhonorowano go także złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. 1 sierpnia 2010, jako proboszcz został uroczyście wprowadzony do parafii św. Jadwigi w Rybniku. Pełni funkcję obrońcy węzła małżeńskiego (od 2000). 29 lipca 2012 objął urząd proboszcza w Brzeźcach. W 2012 roku objął także obowiązki dziekana dekanatu Pawłowice Śląskie. Ks. Matera w 2017 roku przeszedł na emeryturę.

Bibliografia

Katalog Archidiecezji Katowickiej, Katowice 1995, s. 385; Katalog Archidiecezji Katowickiej, Katowice 2005, s. 277; Schematyzm Archidiecezji Katowickiej, Katowice 2009, s. 377; W. Troszka, Proboszczów dwóch, "Nowiny" 2010, nr 34, s. 9; www.swjadwiga-rybnik.katowice.opoka.org.pl; www.parafiajejkowice.pl