Matejczyk Wiktor

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Matejczyk Wiktor (1884-1937), proboszcz w Murckach

Matejczyk Wiktor.jpg

Urodził się 10 grudnia 1884 w Rozbarku pod Bytomiem w rodzinie Jana i Anny z d. Bregulla. Był uczniem szkoły ludowej, a następnie gimnazjum w Bytomiu, gdzie zdał w 1906 roku egzamin dojrzałości. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1911 we Wrocławiu.

Pierwszą jego placówką była parafia św. Zygmunta w Koźlu (15 września 1911), następnie był wikariuszem w parafii św. Antoniego w Dąbrówce Małej . W 1924 roku został mianowany kuratusem w Murckach. 27 sierpnia 1925 po erygowaniu tam parafii Najświętszego Sera Pana Jezusa otrzymał dekret na jej proboszcza. Grunt pod budowę nowego kościoła, dzięki staraniom ks. Matejczyka, uzyskano od księcia pszczyńskiego, który oprócz ziemi ofiarował również kilkanaście tysięcy cegieł z miejscowej cegielni. Budowę kościoła rozpoczęto 8 czerwca 1931 według planów krakowskiego architekta Zygmunta Gawlika . 28 października 1934 nastąpiło poświęcenie kościoła przez bpa Teofila Bromboszcza i dalsze wyposażenie kościoła w nowe ławki, prowizoryczny ołtarz główny, posadzkę i cztery dzwony.

W dekanacie mikołowskim pełnił funkcję wizytatora nauki religii dla szkół powszechnych najpierw w Panewnikach, a następnie w Murckach. Od 1935 roku był wicedziekanem dekanatu mikołowskiego, a także prezesem miejscowego Towarzystwa Czytelni Ludowych . Zmarł 2 lipca 1937. Pochowany został w Murckach po prawej stronie wejścia do kościoła pod arkadami.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Wiktora Matejczyka; Schematismus 1914; Schematyzm 1925-1938; WD 1929, nr 2, s. 22; WD 1935, nr 2, s. 64; WD 1937, nr 6-7, s. 259; GN 1925, nr 26, s. 12; L. Zielasko, Plan perspektywiczny pracy duszpasterskiej parafii Murcki (praca proboszczowska) mps. w Bibliotece WTL Katowice; A. Steuer, Matejczyk Wiktor (hasło), [w:] Słownik Ziemi Pszczyńskiej, s. 178; E. Nalepa, Zmarli kapłani kościoła katowickiego.