Marek Łucja

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Marek Łucja (1976-), historyk

MarekLucja.jpg

Urodziła się w 1976 roku w Oświęcimiu. Pochodzi ze Spytkowic koło Zatora w powiecie wadowickim i tam też uczęszczała do szkoły powszechnej. Egzamin dojrzałości zdała w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu. Studia magisterskie i doktoranckie ukończyła na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie). W trakcie studiów ukończyła specjalizację archiwalną na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2009 roku obroniła rozprawę doktorską nt. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na terenie województwa katowickiego w latach 1956-1970. Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii. Od 2001 roku pracuje w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, najpierw w Oddziałowym Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, a od 2007 roku w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej. Zajmuje się głównie problematyką stosunków państwo-Kościół w okresie PRL.

Publikacje (wybrane)

  • „Kler to nasz wróg”. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na terenie województwa katowickiego w latach 1956-1970, Katowice 2009.
  • „Precz! – Niech żyje! W 40. rocznicę uroczystości milenijnych w Sosnowcu, Sosnowiec 2007.
  • Wydział IV SB KW MO/WUSW w Katowicach (1962-1989), [w:] Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989, 2006, nr 1(3).
  • udział w opracowaniu dokumentów, [w:] Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów i związków wyznaniowych w latach 1944-1989, red. A. Dziurok, Warszawa 2004.

Bibliografia

Opracowanie własne, JM