Maniura Tomasz

Z e-ncyklopedia

Maniura Tomasz OMI (1978-)

Urodził się 1 marca 1978 w Lublińcu, w rodzinie Mariana i Agnieszki. W 1993 roku ukończył Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu. W latach 1993-1997 uczęszczał do Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. W 1997 roku w tamtejszej szkole zdał egzamin maturalny oraz uzyskał tytuł technika handlowca. We wrześniu 1997 roku wstąpił do nowicjatu Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej Prowincji Polskiej na Świętym Krzyżu. W 1998 roku rozpoczął studia teologiczno-filozoficzne w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia zwieńczył obroną pracy magisterskiej w 2004 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 2004 z rąk abpa Stanisława Gądeckiego w kościele św. Jakuba w Obrze.

Posługę wikarego pełnił w latach 2004-2008 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszutce. Od 2008 roku jest Duszpasterzem Młodzieży Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Od 1 lipca 2010 ojciec Tomasz Maniura OMI jest superiorem domu oblackiego w Kokotku.

W latach 2010-2012 ojciec Tomasz Maniura OMI uczęszczał na Podyplomowe Studia Teologii Pastoralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, które ukończył uzyskaniem stopnia licencjata. Od 2004 roku po dzień dzisiejszy tworzy Ruch Młodzieży Oblackiej "Niniwa". Ojciec Tomasz Maniura jest Prezesem Stowarzyszenia Młodzieżowego "Niniwa". Od 2007 roku organizuje zagraniczne wyprawy rowerowe Niniwa Team.

Bibliografia

[1] [8.01.2014]; Informacje uzyskane od o. Tomasza Maniury OMI; [2] [8.01.2014]; Maniura T., Zieliński K., Wyprawa 2013 Polska Syberia, Stowarzyszenie Młodzieżowa NINIWA 2013, s. 13.