Mandziuk Józef

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Mandziuk Józef (1941-), historyk Kościoła

Mandziuk Jozef2.jpg

Urodził się 10 sierpnia 1941 w Jackówce (powiat tłumacki z siedzibą w mieście Tłumacz, dawne województwo stanisławowskie) w rodzinie Michała i Karoliny (z d. Jaśkiewicz) Mandziuków. Ojciec był cieślą, a matka zajmowała się gospodarstwem domowym i wychowaniem dzieci. Oprócz Józefa, małżeństwo doczekało się córki – Janiny. Pierwsze dziecko, Eugenia, zmarło. Ojciec - Michał Mandziuk został powołany do wojska i zmarł 25 stycznia 1945 w wyniku odniesionych ran. Jest pochowany na cmentarzu w Wadowicach. Karolina wraz z dziećmi musiała opuścić dom i udać się na tzw. Ziemie Odzyskane. Rodzina zamieszkała we wsi Rzeszotary (obecnie w powiecie legnickim, w gminie Miłkowice).

W Rzeszotarach ukończył Szkołę Podstawową, ciesząc się opinią gorliwego i pilnego ucznia. W 1955 roku rozpoczął dalszą edukację w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Pobożnego w Legnicy (obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki), którą zakończył maturą w roku 1959. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Spotkania z biskupem Wincentym Urbanem, profesorem historii kościoła i historii sztuki, rozbudziły w Józefie Mandziuku zamiłowanie do tej dziedziny nauki. 27 czerwca 1965 przyjął święcenia kapłańskie. Wikariusz Mandziuk odbywał posługę m.in. w Rzeszotarach, Złotym Stoku, Wrocławiu-Leśnicy. W latach 60. XX wieku studiował na Wydziale Teologicznym KUL w Lublinie, a potem na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), podejmując naukę z zakresu historii Kościoła. W 1969 roku obronił pracę magisterską, a pięć lat później, w 1974 roku, rozprawę doktorską Dzieje Biblioteki Parafialnej w Nysie. Po zdobyciu kolejnego stopnia naukowego, wyjechał do Rzymu, gdzie uczył się znajomości języków – francuskiego i niemieckiego.

W latach 70. XX wieku był wicedyrektorem Archiwum Archidiecezjalnego i Biblioteki Kapitualnej we Wrocławiu oraz sędzią posynodalnym w Sądzie Duchownym. W 1985 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Kolejne lata przyniosły księdzu Mandziukowi posady naukowe, m.in. adiunkta na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu w Instytucie Historii Kościoła przy katedrze Czasów Nowożytnych i Historii Sztuki Sakralnej oraz wykładowcy w Seminarium Duchownym. W 1986 roku, już jako docent, objął stanowisko kierownika Katedry Czasów Nowożytnych i Historii Kościoła i pozostawał na nim do 2013 roku. Koniec lat 90. XX wieku to wiele dokonań naukowych: w roku 1993 otrzymał tytuł profesora uczelnianego na Akademii Teologii Katolickiej, w 1997 roku został profesorem nauk humanistycznych w zakresie historii, a w 1998 objął funkcję kierownika Sekcji Historii w Instytucie Historii ATK. Po przekształceniu Akademii w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego otrzymał nominację na profesora zwyczajnego.

Ks. prof. Mandziuk był wieloletnim redaktorem naczelnym (1994-2012) i członkiem rady naukowej czasopisma naukowego „Saeculum Christianum”, ukazującego się od 1993 roku, przy Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie. Od 8 grudnia 2016 jest Honorowym Obywatelem Złotego Stoku.

Jest autorem wielu monografii, słowników, artykułów i recenzji naukowych (promotor około 200 magistrów i 60 doktorantów). Ogólną liczbę publikacji szacuje się w granicach 1100. Najobszerniejszą publikacją jest wielotomowe podzielone na części opracowanie Historii Kościoła katolickiego na Śląsku, obejmujące ponad 1000 lat historii i przemian śląskiego Kościoła.

Patrz:

Mandziuk Józef - bibliografia

Bibliografia

Honorowy obywatel miasta – Ksiądz Profesor Józef Mandziuk [brak inf. o aut.]. „Złoty Dzwon” 2016 r, nr 1, s. 3 ; Waldemar Graczyk: Aktualności. [online]. [Dostęp 12 maja 2017]. Dostępny w internecie: [1]; Mieczysław Kuriański: Nauczycielowi – uczniowie: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Józefowi Mandziukowi z okazji 70. rocznicy urodzin, red. W. Kret, Z. Pałka, K. Szopa, Rzeszów 2011: [recenzja]. „Saeculum Christianum” 2011, nr 2, s. 315-321; Zbigniew Mikołajczyk: Ks. Józef Mandziuk – historyk śląskiego Kościoła katolickiego (W 70-tą rocznicę urodzin). „Saeculum Christianum” 2011, nr 2, s. 7-20.