Majnusz Alojzy

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Majnusz Alojzy (1935-2000)

Urodził się 8 stycznia 1935 w Świerklanach Dolnych w rodzinie mistrza murarskiego Tomasza i Franciszki z d. Woryna. Sakramenty chrztu św. (20 stycznia 1935) i bierzmowania (24 maja 1949) otrzymał w miejscowym kościele parafialnym św. Anny w Świerklanach. Edukację rozpoczął w szkole podstawowej w Świerklanach (1942-1949), a klasę ósmą ukończył w Liceum Ogólnokształcącym w Rybniku. W 1950 roku przeniósł się do Niższego Seminarium Duchownego im. św. Jacka w Katowicach, gdzie w 1953 roku zdał egzamin maturalny. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1958 w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla z rąk bpa S. Adamskiego.

Po zastępstwach wakacyjnych w rodzinnej parafii św. Anny w Świerklanach (10 lipca - 10 sierpnia 1958) i Nawiedzenia NMP w Orzeszu (10 sierpnia - 30 sierpnia 1958) pracował w charakterze wikariusza w następujących kolejno parafiach: św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie (1 września 1958 - 29 sierpnia 1962; obecnie diecezja bielsko-żywiecka), NSPJ w Niedobczycach (30 sierpnia 1962 - 29 sierpnia 1965), Niepokalanego Serca NMP w Książenicach (30 sierpnia 1965 - 1 września 1967), św. Floriana w Chorzowie (2 września 1967 - 24 września 1967), św. Marcina w Ćwiklicach (25 września 1967 - 29 sierpnia 1968), MB Fatimskiej w Wesołej (30 sierpnia 1968 - 18 grudnia 1968), Chrystusa Króla w Świerklańcu (19 grudnia 1968 - 29 października 1969), Wniebowzięcia NMP w Lubecku (30 października 1969 - 30 sierpnia 1970), św. Mikołaja w Pstrążnej (31 sierpnia 1970 - 28 grudnia 1971). Następnie przez rok był rektorem kościoła św. Antoniego w Dołkach na terenie ówczesnej parafii w Kamieniu (1 sierpnia 1972 - 18 października 1973). Po urlopie zdrowotnym pracował w charakterze wikariusza w parafii św. Marii Magdaleny w Lubomi (od 19 sierpnia 1975).

W 1968 roku przystąpił do egzaminu proboszczowskiego, który zdał pozytywnie 25 września 1971. Ze względów zdrowotnych został zwolniony z obowiązków duszpasterskich i zamieszkał w Świerklanach. W czasie zdrowotnego urlopu pracował od 7 sierpnia 1975 do 1 lipca 1982 w kopalni Manifest Lipcowy. Po przebytym w 1982 roku zawale serca przeszedł na górniczą rentę inwalidzką. Od 31 sierpnia 1987 był katechetą w Brzozowicach-Kamieniu. Bp katowicki na prośbę kapłana przeniósł go 18 sierpnia 1988 w stan spoczynku i jako emeryt zamieszkał w domu rodzinnym w Świerklanach. Zmarł 21 listopada 2000 w Rybniku. Pogrzeb odbył się 23 listopada w Świerklanach; spoczął na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Alojzego Majnusza; J. Krętosz, Nekrolog, WD 2000, nr 12, s. 591-593; Schematyzm 1970-1995; Parafie i Kapłani Archidiecezji Katowickiej 1999, s. 115; Nekrolog, GN 2000, nr 50, s. 17.