Majewski Marian

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Majewski Marian (1905-1980)

Urodził się 22 lipca 1905 w Starym Sączu. Był synem sekretarza urzędu miejskiego w Nowym Sączu Stanisława i Kunegundy z d. Chmura. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Starym Sączu. Następnie uczył się w Państwowym Gimnazjum im. Jana Długosza w Nowym Sączu. Egzamin dojrzałości zdał w lutym 1928 roku w Państwowym Gimnazjum im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. Po maturze rozpoczął prywatnie studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, utrzymując się z udzielania korepetycji. Następnie wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i już w szeregach alumnów diecezji katowickiej kontynuował studia teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1932 w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z rąk bpa Adamskiego.

Jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: św. Katarzyny w Czechowicach (obecnie diecezja bielsko-żywiecka), św. Mikołaja w Pierśćcu (obecnie diecezja bielsko-żywiecka) i św. Barbary w Strumieniu (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). W 1938 roku zdał egzamin proboszczowski. Przedstawił wówczas pisemną pracę nt.: Duszpasterstwo robotników. W czerwcu 1939 roku bp S. Adamski mianował go administratorem w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Lipowcu (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). Po wybuchu II wojny światowej w 1940 roku został aresztowany przez gestapo i wywieziony najpierw do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, a następnie do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, a od 7 stycznia 1945 w Dachau. Tam doczekał się dnia wyzwolenia (29 kwietnia 1945). Po zakończeniu wojny ks. Majewski pozostał na Zachodzie Europy i przez wiele lat duszpasterzował na terenie Anglii. Zmarł 22 stycznia 1980 w Betford w Anglii. Został pochowany zgodnie z życzeniem w rodzinnym Starym Sączu.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Mariana Majewskiego; Schematyzm 1955-1981; Martyrologium s. 192; Represje wobec duchowieństwa, s. 69; Weiler, s. 428.