Majewski Gustaw

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Majewski Gustaw (1867-1910), proboszcz w Lublińcu

Urodził się 24 lutego 1867 w Gerdauen w Prusach Wschodnich (obecnie okręg kaliningradzki w Rosji) w rodzinie protestanckiej. Po ukończeniu szkoły średniej zapisał się na wydział teologii protestanckiej Uniwersytetu w Królewcu. Po trzech semestrach przeniósł się na podobny wydział Uniwersytetu Berlińskiego. Jako pastor luterański pracował w Brandenburgu, Wartenburgu i na Morawach. W 1893 roku ukończył dodatkowe studia nauczycielskie w Królewcu pozwalające uczyć w tamtejszym gimnazjum. Jego krytyczne studia nad protestantyzmem doprowadziły go do konwersji na katolicyzm w 1895 roku. Po przyjęciu sakramentu bierzmowania 3 czerwca 1895 wstąpił na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego. 21 czerwca 1899 przyjął święcenia kapłańskie.

Był wikarym w Strzelcach, Rudzie k. Bytomia, od 1901 roku w parafii Krzyża Świętego w Siemianowicach. Kolejnymi placówkami wikariuszowskimi były Krapkowice i Frywałd (obecny Jesenik w Czechach) lub Friedlandzie (obecny Korfantów na Opolszczyźnie). Po śmierci ks. Franciszka Pluszczyka 26 września 1904 objął parafię św. Mikołaja w Lublińcu jako jej proboszcz. Zmarł 5 listopada 1910. Został pochowany na lublinieckim cmentarzu parafialnym.

Bibliografia

Wspomnienie o ks. Gustawie Majewskim spisane 11 lutego 1963 przez ks. Michała Brzozę, [w:] Kronika parafii św. Mikołaja w Lublińcu za lata 1904–1980. Dokumenty do Kroniki, oprac. J. Urbaczka, (mps, AP św. Mikołaja w Lublińcu), s. 1-2; K. Kanclerz, Historia parafii św. Mikołaja w Lublińcu w latach 1922-1939, Katowice 2010, pr. mgr, s. 26; F. Maroń, Tematy górnośląskich konwentów dekanalnych w latach między kulturkampfem a pierwszą wojną światową (szkic faktograficzny), ŚSHT X (1977), s. 212.