Mainka Gerard

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Mainka (Mańka) Gerard (1908-1975)

Urodził się 2 sierpnia 1908 w Chebziu. Był synem kolejarza Franciszka i Agnieszki z d. Wawroszek. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Gogolinie i w Opolu. W latach 1920-1922 był uczniem gimnazjum w Opolu. Następnie przez dwa lata pracował w Dyrekcji Kopalń Księcia Pszczyńskiego w Katowicach. W październiku 1925 rozpoczął naukę w gimnazjum Księży Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim. W grudniu 1929 roku przeniósł się do Komunalnego Gimnazjum Koedukacyjnego w Nowym Bytomiu. Egzamin dojrzałości zdał w lipcu 1931 roku. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako student w 1935 roku przeszedł kurs Akcji Katolickiej w Załęskiej Hałdzie oraz kurs liturgiczny w Katowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1936 w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z rąk bpa S. Adamskiego.

Po święceniach był na zastępstwie wakacyjnym w parafii św. Józefa w Rudzie Śląskiej. Następnie jako wikariusz duszpasterzował w parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). W 1943 roku przez kilka miesięcy pełnił funkcję lokalisty w Zamarskach. W listopadzie 1943 roku po aresztowaniu proboszcza ustrońskiego ks. Ludwika Kojzara, został przeniesiony z Cieszyna do Ustronia (obecnie diecezja bielsko-żywiecka) i jako substytut kierował przez dwa lata miejscową parafią św. Klemensa. Następnie w charakterze wikariusza duszpasterzował w parafiach: św. Józefa w Świętochłowicach-Zgodzie, św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie (od 1 września 1945; obecnie diecezja bielsko-żywiecka) oraz św. Marii Magdaleny w Radlinie. Kilka lat później wyjechał do Niemiec. Pracował tam już do końca życia. Zmarł 18 grudnia 1975 w Aachen i tam został pochowany.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Gerarda Mainki; Schematyzm 1947; Myszor, Historia diecezji, s. 359, 492; Tenże, Stosunki Kościół, s. 203; WD 1976, nr 11, s. 260 a.