Madla Jan

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Madla Jan (1892-1940), proboszcz w Świerklańcu

Urodził się 29 sierpnia 1892 w Chrząstowicach koło Opola w rodzinie kolejarza Jana i Gertrudy z d. Buchta. Do szkoły elementarnej uczęszczał w Chrząstowicach i Łambinowicach. Następnie został przyjęty do biskupiego konwiktu w Nysie i tam po dziewięciu latach 26 lutego 1913 uzyskał świadectwo dojrzałości, po czym rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1915 roku został powołany do wojska i musiał przerwać studia, na które wrócił w 1918 roku, uzupełniając brakujące przedmioty z teologii. Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1919. Zaraz po święceniach pracował przez kilka miesięcy w parafiach Dobrodzień i Lipiny. Od 15 stycznia 1920 był wikarym w Strzelcach Opolskich. Ówczesny proboszcz ks. J. Ganczarski bardzo chwalił ks. Madlę, cenił jego gorliwość i trzeźwość umysłu. Ze względu na jego polskie nastawienie miejscowa policja zażądała od władz rejencji przeniesienia go w głąb Niemiec lub wysiedlenia go do Polski. Pozostał jednak na niemieckim Górnym Śląsku i 14 kwietnia 1925 mianowano go wikarym w Biskupicach.

Jednak 22 czerwca 1926 otrzymał na własną prośbę zgodę na przeniesienie do diecezji katowickiej, na zasadzie wymiany, i tutaj był od 1 sierpnia 1928 wikarym w parafii św. Józefa w Rudzie Śląskiej. Od 1 września 1928 przez jeden rok był również zatrudniony jako katecheta w miejskim gimnazjum w Rudzie. 26 listopada 1929 został kuratusem nowej lokali w Świerklańcu. Od 8 maja 1931 objął parafię Chrystusa Króla. W świadomości parafian Świerklańca zapisał się jako dobry i świątobliwy kapłan, a także jako dobry organizator. Do najważniejszych zadań podczas jego posługi zaliczyć można: dokończenie budowy kościoła, urządzenie wnętrza, zakup potrzebnych sprzętów liturgicznych, budowę cmentarza i plebanii. Najbardziej jednak leżały mu na sercu sprawy duszpasterskie. Ks. Madla był wątłego zdrowia przez całe swoje życie. Z kronik parafialnych i relacji osób wiemy, że nigdy nie użalał się nad sobą. W czasie pracy w Świerklańcu kilkakrotnie przebywał na leczeniu choroby płuc, która bardzo szybko postępowała. Ostatnią mszę św. odprawił 31 stycznia 1939. Wówczas niejako pożegnał się z parafianami. Zmarł 17 stycznia 1940 w Świerklańcu i został pochowany na miejscowym cmentarzu.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Jana Madli; WD 1926, nr 11, s. 72; 1928, nr 9-10, s. 68; 1929, nr 6, 51; 1929, nr 8, s. 78; 1931, nr 12, s. 142; 1938, nr 5, s. 216; F. Maroń, Nekrolog, WD 1969, nr 11-12, s. 185.