Madajewski Sławomir

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Madajewski Sławomir (1973-), proboszcz w Koszęcinie i w Opatowicach

Urodził się 28 marca 1973 w Tarnowskich Górach. Uczęszczał do tarnogórskich szkół. Najpierw do Szkoły Podstawowej nr 2, a następnie do I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej, do klasy o profilu biologiczno–chemicznym. Tam złożył egzamin dojrzałości w 1991 roku. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Odbył sześcioletnie studia filozoficzno–teologiczne uwieńczone tytułem magistra teologii z zakresu liturgiki na podstawie pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem ks. dr. Stefana Cichego pt. Prefacje Okresu Adwentu i Narodzenia Pańskiego ‘Collectio Missarum de Beata Maria Virgine’. Studium liturgiczne. W roku 1996 święceń diakonatu udzielił mu abp Damian Zimoń w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świętochłowicach–Piaśnikach, z przeznaczeniem do diecezji gliwickiej. 17 maja 1997 z rąk bpa Gerarda Kusza przyjął święcenia kapłańskie w gliwickiej katedrze Św. Apostołów Piotra i Pawła. Został skierowany do pracy w ramach zastępstw wakacyjnych: najpierw do rodzinnej parafii, następnie do parafii Wniebowzięcia NMP w Zabrzu–Biskupicach, potem w charakterze kapelana Sióstr Boromeuszek w Gliwicach. Pierwszą placówką wikariuszowską była parafia Chrystusa Króla w Świerklańcu, gdzie pracował przez sześć lat. Był tam również katechetą w szkole podstawowej i gimnazjum. W roku 1998 rozpoczął studia podyplomowe (licencjat teologiczny) z zakresu teologii pastoralnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (ośrodek zamiejscowy w Katowicach), kończąc je w roku 2001. W roku 2003 został posłany do parafii św. Michała Archanioła w Gliwicach. Oprócz pełnienia obowiązków wikariusza, katechizował w Zespole Szkół Budowlanych w Gliwicach i był kapelanem Domu Pomocy Społecznej „Opoka” przy ul. Pszczyńskiej. Pracował także w Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego „Albertinum” dla społeczności Politechniki Śląskiej. 12 czerwca 2005 został administratorem parafii Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śląskim, a we wrześniu tego samego roku jej proboszczem. Od 1 września 2006 został skierowany do posługi duszpasterskiej jako proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie i pozostawał na tym urzędzie do 2019 roku. W latach 2009–2014 pełnił funkcję ojca duchownego dekanatu Woźniki. Od roku 2012 jest wicedziekanem tego dekanatu. Z dniem 1 września 2020 został penitencjarzem sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach. W 2021 roku objął urząd proboszcza parafii Matki Bożej Piekarskiej – Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Opatowicach.

Bibliografia

Informacje przekazane przez ks. Sławomira Madajewskiego; [1] [20.09.2021]