Machnik Karol

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Machnik Karol (1922-1990), proboszcz w Załęskiej Hałdzie i w Raszczycach

Machnik Karol.jpg

Urodził się 23 kwietnia 1922 w Bytomiu-Rozbarku w rodzinie urzędnika celnego Mikołaja i Wiktorii z d. Długaj. Ojciec Karola zatrudniony był na ówczesnej granicy polsko-niemieckiej w Kończycach koło Zabrza. Tam w latach 1928-1933 Karol uczęszczał do szkoły powszechnej. Potem był w Małym Seminarium OO. Werbistów w Rybniku, gdzie uczył się w ich Prywatnym Gimnazjum Ogólnokształcącym. Po ukończeniu w 1938 roku trzeciej klasy nowego typu, przeniósł się do Państwowego Gimnazjum w Rybniku, gdzie zdał tzw. małą maturę. Wybuch wojny uniemożliwił mu dalszą naukę. Od listopada 1939 roku do maja roku następnego pracował jako pomocnik dekarsko-blacharski u swojego krewnego, który prowadził w Chorzowie przedsiębiorstwo tej branży. W maju 1940 roku został wysłany przez Arbeitsamt do Kędzierzyna, gdzie pracował jako „Tiefbauarbeiter”. W listopadzie 1943 roku został ściągnięty do wojska. Przebywał we Francji. 8 września 1944 dostał się do niewoli amerykańskiej. Wkrótce potem, 15 października 1944, wstąpił do Armii Polskiej we Włoszech. W listopadzie tegoż roku został odkomenderowany do Rzymu dla kontynuowania nauki w tamtejszym Gimnazjum i Liceum Polskim, gdzie 23 kwietnia 1945 zdał egzamin dojrzałości.

W czerwcu 1945 roku wstąpił do Polskiego Seminarium Duchownego w Rzymie. W październiku rozpoczął studia na Uniwersytecie Gregoriańskim. Do Polski powrócił w kwietniu 1946 roku i zaraz zgłosił się do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i kontynuował studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święceń kapłańskich udzielił mu 25 czerwca 1950 bp Stanisław Adamski.

Po święceniach posłany został na zastępstwo w charakterze substytuta: w lipcu do Kończyc, a w sierpniu do parafii św. Andrzeja Boboli w Wirku. Potem był wikariuszem kolejno w następujących parafiach: Łagiewniki Śląskie (1950-1951), Dąbrówka Mała (1951-1955), Godula (1 września do 8 grudnia 1955), Czarny Las. Dekretem z dnia 2 kwietnia 1959 mianowany został kuratusem przy kościele św. Cyryla i Metodego w Załęskiej Hałdzie. Ostatnią jego placówką duszpasterską były Raszczyce, gdzie od 15 sierpnia 1979 był wikariuszem-ekonomem, a od 3 października tegoż roku proboszczem.

Po ośmiu latach poprosił o zwolnienie z funkcji proboszcza. Powodem była silnie zaawansowana cukrzyca. Prośba została przez biskupa przyjęta i ks. Machnik z dniem 30 czerwca 1987 został zwolniony z urzędu proboszcza w Raszczycach. Jako emeryt zamieszkał u swoich krewnych w Nakle Śląskim. Stan jego zdrowia się pogarszał. Tracił wzrok. W 1988 roku poprosił o zamianę obowiązku modlitwy Liturgii Godzin na modlitwę różańcową. Zmarł 28 listopada 1990 w szpitalu w Tarnowskich Górach. Nabożeństwo pogrzebowe odbyło się 1 grudnia w Nakle Śląskim. Pochowany został tego samego dnia na cmentarzu w Załężu.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Karola Machnika; Schematyzm 1955-1986; J. Pawliczek, Nekrolog, WD 1991, nr 3, s. 100-101.