Macherski Franciszek

Z e-ncyklopedia

Macherski Franciszek (1883-1940)

Macherski Franciszek.jpg

Urodził się 4 października 1883 w Dębie, w rodzinie robotnika Józefa i Katarzyny z d. Wiencek. Po ukończeniu w 1896 roku szkoły ludowej uczęszczał do gimnazjum w Katowicach. Rok później przeniósł się go gimnazjum bytomskiego. Egzamin maturalny zdał 3 marca 1905. W l. 1905-1908 był słuchaczem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie aktywnie uczestniczył w działalności "Kółka Polskiego". Po otrzymaniu absolutorium 4 listopada 1908 wstąpił do alumnatu wrocławskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 czerwca 1909.

Jego pierwszą placówką było zastępstwo wakacyjne w rodzinnej parafii św. Jana i Pawła Męczenników w Dębie. 4 listopada 1909 otrzymał skierowanie do parafii Bielszowice jako wikariusz. Kolejną parafią ks. Macherskiego była parafia w Siemianowicach. Od 10 grudnia 1910 objął wikariat w Siemianowicach, gdzie kierował polskim i niemieckim oddziałem Katolickiego Stowarzyszenia Robotników i Robotnic. Po pięciu latach pracy w Siemianowicach, otrzymał 27 września 1915 dekret do parafii Wniebowzięcia NMP w Hajdukach Wielkich (obecnie Chorzów Batory). Właśnie w tym czasie ujawniła się u ks. Macherskiego gruźlica płuc. W 1918 roku wyjechał do Szwajcarii do uzdrowiska Davos, celem podleczenia nadwątlonego chorobą organizmu. Po powrocie, w październiku 1918 roku został skierowany jako kapelan do Zakładu sióstr boromeuszek w Jastrzębiu Zdroju.

Na kazaniu w Boże Narodzenie 1939 roku miał powiedzieć pod adresem władz okupacyjnych: ... inni też byli pod Moskwą, a jednak wojnę przegrali ... . Aresztowany w kwietniu 1940 roku w Jastrzębiu Zdroju, więziony w Rybniku, w obozach koncentracyjnych Dachau od 26 maja 1940, nr obozowy 12 656, Gusen od 16 sierpnia 1940, gdzie zmarł 31 października 1940.

Bibliografia

Schematismus 1909-1919; Schematyzm 1932-1937; Martyrologium, 191; Represje wobec duchowieństwa, s. 18; J. Myszor, Macherski Franciszek (hasło), [w:] Słownik biograficzny, s. 250; Jastrzębie Zdrój, s. 124, 125; Represje wobec duchowieństwa, s. 18; Weiler, s. 421.