Macharski Franciszek

Z e-ncyklopedia

Macharski Franciszek (1927-2016), arcybiskup krakowski, kardynał

Macharski piekara1.jpg

Urodził się 20 maja 1927 w Krakowie w znanej rodzinie kupieckiej. W czasie okupacji hitlerowskiej uczęszczał na tajne komplety. Był uczniem m.in. prof. Zenona Klemensiewicza. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Święcenia kapłańskie z rąk kard. Adama S. Sapiehy otrzymał 2 kwietnia 1950. Odbył pięcioletnie studia we Fryburgu w Szwajcarii. W latach 1970-1978 pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

30 grudnia 1978 został ustanowiony arcybiskupem krakowskim, święcenia biskupie przyjął 6 stycznia 1979 roku z rąk swojego poprzednika w Krakowie - papieża Jana Pawła II, a uroczysty ingres do katedry wawelskiej nastąpił 28 stycznia 1979. 30 czerwca 1979 został obdarzony godnością kardynała (kardynał tytularny kościoła S. Giovanni a Porta Latina). Przed przejściem na emeryturę (2005) był przewodniczącym Zespołu Episkopatu Polski ds. Stypendiów Naukowych i Językowych. Przez wiele lat był wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski i przewodniczył Komisji Episkopatu do spraw Apostolstwa Świeckich. Był członkiem czterech kongregacji watykańskich. Zmarł 2 sierpnia 2016, pochowany w krypcie katedry na Wawelu.

Bibliografia

H. Wołącewicz, Kardynał Franciszek Macharski, Kraków 2014; P. Nitecki, Kardynałowie Kościoła w Polsce, Częstochowa 1999, s. 90-91; G. Polak, Kto jest kim w Kościele, Warszawa 1999, s. 217-218; P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965-1999. Słownik biograficzny, Warszawa 2000, wyd. 2, s. 271.