Maśka Józef

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Maśka Józef (1915-1982), proboszcz w Bziu i Jaworzynce

Urodził się 4 marca 1915 w Starym Bielsku w rodzinie kolejarza Franciszka i Marii z d. Kłaptocz. Przed rozpoczęciem przez Józefa nauki w szkole podstawowej rodzina Maśków przeniosła się do Dziedzic. Po ukończeniu czterech klas szkoły powszechnej rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum Polskim w Bielsku, gdzie w 1934 roku zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku zgłosił się do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 25 czerwca 1939 przyjął z rąk bpa S. Adamskiego święcenia kapłańskie.

Od 5 lipca 1939 pełnił zastępstwo w charakterze wikariusza w parafii swego zamieszkania, a w listopadzie 1939 roku został wikariuszem w parafii św. Katarzyny w Czechowicach (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). Następne jego placówki wikariuszowskie to: Godów (od 1944 roku), Czerwionka (od 1947 roku) i Kochłowice (od 1948 roku). W 1950 roku mianowany został administratorem, a w 1956 roku proboszczem parafii Bzie. Od grudnia 1955 roku pełnił funkcję dziekana dekanatu jastrzębskiego. Ostatnią jego placówką duszpasterska była Jaworzynka (obecnie diecezja bielsko-żywiecka), której administrację powierzono mu 31 sierpnia 1961. Był tam proboszczem aż do przejścia w 1968 roku, ze względów zdrowotnych, na emeryturę. Nadal mieszkał w Jaworzynce, gdzie 21 kwietnia 1982 zmarł i tam spoczął na miejscowym cmentarzu.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Józefa Maśki; Schematyzm 1955-1986; J. Pawliczek, Ks. Maska Józef (Nekrolog), WD 1984, nr 2, s. 71-72; Myszor, Historia diecezji, s. 351; Tenże, Stosunki Kościół - państwo okupacyjne w diecezji katowickiej 1939-1945, s. 194; Grajewski, Wygnanie, s. 221.