Mańda Jakub

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Mańda (Mainda) Jakub (1887-1960), proboszcz w Makoszowach

Urodził się 27 lipca 1887 w Świerczyńcu w powiecie pszczyńskim. Był synem gospodarza Jakuba i Katarzyny z d. Kocurek. Do szkoły ludowej uczęszczał w Świerczyńcu i w Bieruniu. Następnie uczył się w Królewskim Gimnazjum w Pszczynie, gdzie w lutym 1907 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1911 we Wrocławiu.

Jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: św. Mikołaja w Przyszowicach i św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach, gdzie w styczniu 1922 roku został mianowany administratorem. Po kilkunastu miesiącach, w listopadzie 1923 roku, Administrator Apostolski Polskiego Śląska ks. A. Hlond skierował go w charakterze kuratusa do Makoszów. Po erygowaniu tam w sierpniu 1925 roku parafii św. Jana i Pawła Męczenników, ks. Mańda został mianowany jej pierwszym proboszczem. Zdobył zaufanie w parafii i w 1929 roku został wytypowany jako kandydat z polskiej i katolickiej listy wyborczej w wyborach do rady gminy.

Ks. Mańda był społecznikiem. Należał do zarządu Kasy Raiffeisena w Makoszowach. Objął Kasę w okresie jej nie najlepszej kondycji finansowej i pomógł jej na nowo zafunkcjonować w społeczności lokalnej Makoszów. Był także wizytatorem szkół powszechnych znajdującej się na terenie jego parafii. W czasie okupacji hitlerowskiej powierzono mu pełnienie obowiązków dziekana dekanatu kochłowickiego. Po zakończeniu II wojny światowej przez kilka lat był wicedziekanem tegoż dekanatu. W uznaniu zasług otrzymał tytuł dziekana honorowego. W 1951 roku przeprowadził w Makoszowach pierwszy poważny remont kościoła i probostwa. Cztery lata później, w listopadzie 1955 roku, przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Zabrzu-Kończycach. Zmarł 11 kwietnia 1960 w klasztorze sióstr służebniczek w Kończycach. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Makoszowach.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Jakuba Mańdy; RAA 1925, nr 28 z 1 VIII, s. 156; L. Musioł, Makoszowy. Z dziejów gminy i parafii, Zabrze 1998, s. 56; J. Żurek, Ruch "księży patriotów" w województwie katowickim w latach 1949-1956, Warszawa-Katowice 2009, s. 305; WD 1960, nr 3-4-5-6, s. 131.