Mąka Czesław

Z e-ncyklopedia

Mąka Czesław (1929-2022), proboszcz parafii Ducha Świętego w Chorzowie

Maka czeslaw.jpg

Urodził się 5 listopada 1929 w Szarleju w religijnej rodzinie Rudolfa i Marianny z domu Ceglarskiej. Ojciec był urzędnikiem państwowym. Został ochrzczony 29 listopada 1929 w kościele pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich. Miał dwóch młodszych braci. Uczęszczał do prywatnej szkoły powszechnej im. Adama Mickiewicza w Katowicach. W czasie okupacji kontynuował naukę w szkole niemieckiej. Od marca 1945 roku uczęszczał do Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Adama Mickiewicza w Katowicach, gdzie w 1948 roku zdał egzamin dojrzałości według programu wydziału humanistycznego.

Do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie zgłosił się po maturze. Był spokojny, rozważny, opanowany i gorliwy, o bystrym umyśle, należał do najzdolniejszych alumnów. Święceń diakonatu 16 czerwca 1952 w Katowicach udzielił mu bp Juliusz Bieniek. Studia teologiczne ukończył z tytułem magistra na Uniwersytecie Jagiellońskim. Święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1953 w kościele pw. Wszystkich Świętych w Krakowie z rąk bp. Franciszka Jopa. Po święceniach został skierowany na zastępstwa do parafii: Chrystusa Króla i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach (wówczas Stalinogrodzie). Jesienią 1953 roku rozpoczął studia z prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W listopadzie 1954 roku został wikariuszem w parafii św. Antoniego z Padwy w Chorzowie (1954-1957), a także katechetą w Technikum Gastronomicznym, Technikum Handlowym oraz szkołach zawodowych w Chorzowie. W 1957 roku miał rozpocząć studia filozoficzne na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, jednak z powodu odmowy wydania paszportu nie doszły one do skutku. Przez rok był kierownikiem Domu Rekolekcyjnego w Kokoszycach. W 1958 roku został katechetą w szkole podstawowej i liceum w Szarleju. Od 1960 roku pełnił posługę wikariusza w parafii św. Antoniego z Padwy w Siemianowicach Śląskich (1960-1961), a następnie w parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Wełnowcu (1961-1963).

W 1963 roku został mianowany administratorem i proboszczem parafii Ducha Świętego w Chorzowie (1963-1995). W nowo wybudowanym kościele prowadził prace wykończeniowe i zadbał o wystrój wnętrza. W 1968 roku został mianowany sędzią prosynodalnym, a następnie sędzią diecezjalnym (1968-2020). Był członkiem Komisji ds. Przekazu Ewangelicznego I Synodu Diecezji Katowickiej. Po synodzie był odpowiedzialny za referat katechizacji dorosłych w Wydziale Nauki Chrześcijańskiej katowickiej Kurii. Był katechetą w szkołach podstawowych nr 8 i 21 oraz Szkole Specjalnej nr 16 w Chorzowie. Wspierał finansowo budowę Domu Księży Emerytów im. św. Józefa w Katowicach.

W 1995 roku został przeniesiony na emeryturę i zamieszkał w mieszkaniu po rodzicach na terenie parafii Świętego Antoniego w Chorzowie. Od 1995 roku był notariuszem trybunału beatyfikacyjnego ks. Franciszka Blachnickiego. Zmarł w Chorzowie 23 grudnia 2022 w 94. roku życia i 70. roku kapłaństwa. Pogrzeb odbył się 29 grudnia 2022 w parafii Ducha Świętego w Chorzowie. Liturgii pogrzebowej przewodniczył bp Adam Wodarczyk.

Bibliografia

Opracowanie, ks. Jakub Kania