Ludziarczyk Florian

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ludziarczyk Florian (1947-), proboszcz w Pawłowicach Śląskich, kanonik

Ludziarczyk.jpg

Urodził się 23 kwietnia 1947 w Łące. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1961 roku rozpoczął naukę w Niższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Po roku nauki powrócił do domu, ponieważ ówczesne władze państwowe zamknęły seminarium. Od 1 września 1962 podjął pracę w Spółdzielni Remontowo-Budowlanej w Pszczynie. Zatrudniony był tam najpierw jako uczeń, a następnie jako stażysta i czeladnik w zawodzie instalator wodno-kanalizacyjny. Po ukończeniu 16 lat równocześnie z wykonywanym zawodem przyjęty został do Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Pszczynie na drugi rok nauki. Po zdaniu matury w 1966 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W 1970 roku posłany został na roczny staż jako katecheta do parafii Przybiernów w dawnej diecezji gorzowskiej. Po rocznym stażu powrócił do seminarium. Święcenia kapłańskie przyjął 19 kwietnia 1973 z rąk bpa dra Herberta Bednorza w katowickiej katedrze Chrystusa Króla.

Po zastępstwach wakacyjnych w parafiach: Łąka i Podlesie otrzymał dekret stały do parafii Opatrzności Bożej i św. Katarzyny w Jastrzębiu Górnym. Pracował w parafii MB Wszechpośredniczki Łask w Jedłowniku (1976-1981) oraz parafii NSPJ w Świętochłowicach-Piaśnikach (1981-1984). 16 stycznia 1984 przeniesiony został do parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z poleceniem budowy klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych. Po poświęceniu klasztoru w dniu 25 sierpnia 1991 abp Damian Zimoń zlecił mu budowę Domu Księży Emerytów w Katowicach. W 1995 roku mianowany został kanonikiem gremialnym Kapituły Katowickiej. Od 3 grudnia 1996 roku był dyrektorem Domu Księży Emerytów. W 2003 roku objął urząd proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach Śląskich. W 2012 roku przeszedł na emeryturę i jest rezydentem w parafii Bożego Ciała w Jankowicach Rybnickich.

Bibliografia

Szkice monograficzne z dziejów Łąki, praca zbiorowa, Łąka 2002, s. 104.