Lorinser Franz

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Lorinser Franz Xavier (1821-1893), teolog

Urodził się 12 marca 1821 w Berlinie, zmarł 12 listopada 1893 we Wrocławiu. Był jedynym dzieckiem cenionego lekarza Carla Ignatiusa Lorinsera i Augusty z d. Fritz. Wraz z rodziną mieszkał w Opolu, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej, a następnie w latach 1832-1839 do gimnazjum. W 1840 roku, po śmierci matki, wraz z ojcem wyruszył z Opola do Wiednia i Monachium. W 1841 roku rozpoczął studia teologiczne w Monachium, które od jesieni 1842 roku kontynuował w Rzymie. 23 grudnia 1843 przyjął święcenia kapłańskie z rąk kardynała Constantino Patrizi Naro w Bazylice Laterańskiej.

Niedługo po święceniach w Monachium uzyskał stopień doktora teologii. 3 września 1844 został kapelanem kościoła parafialnego Najświętszej Marii Panny na Piaskach we Wrocławiu. Następnie rozpoczął posługę jako ojciec duchowny we wrocławskim alumnacie. Właśnie jako ojciec duchowny miał duży wpływ m.in. na ks. dr. Theodora Kremskiego, którego był przełożonym. W latach 1858-1869 pełnił obowiązki proboszcza w parafii św. Macieja we Wrocławiu. W tym czasie wydawał „Schlesische Kirchenblatt” (1852-1864), a także był radcą tajnej kancelarii metropolitalnej. Od 1869 roku był członkiem Kapituły Katedralnej. Kapituła zawdzięcza mu m.in. drogocenny krzyż sprowadzony z Tyrolu, którego był fundatorem. Towarzyszył biskupowi Försterowi w podróży na Sobór Watykański I ogłoszony przez papieża Piusa IX. Był jednym z kandydatów na biskupa diecezji wrocławskiej w 1882 roku (biskupem wybrany został ks. Robert Herzog) i w 1886 roku (biskupem został późniejszy kardynał Georg Kopp). Franz Lorinser był także wybitnym znawcą kultury i literatury hiszpańskiej. Tłumaczył na język niemiecki liczne dzieła, m.in.: 73 religijne przedstawienia świąteczne Pedro Calderona, jego największe dramaty o treściach religijnych oraz 2 utwory sceniczne Lope de Vegi. Był również autorem szkiców z podróży po Hiszpanii.

Bibliografia

[1] (dostęp 16.12.2015); [2] (dostęp 16.12.2015); [3] (dostęp 16.12.2015); [4] (dostęp 16.12.2015); Olszar Henryk, Ks. dr Theodor Kremski (1829-1906), „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 46 (2013), z. 1, s. 159-167; Kaczorowski Włodzimierz, Lekarz zadżumionych. 160. rocznica śmierci Carla Ignatiusa Lorinsera, honorowego obywatela Opola, „Indeks – Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 3-4 (2013), s. 86-92; Mandziuk Józef, Postacie Kościoła Śląskiego w czasach nowożytnych (c.d.), „Saeculum Christianum” 17 (2010), z. 2, s. 5-54.