Lompa Józef

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Lompa Józef (1797-1863), poeta i publicysta

Lompa Jozef.jpg
szkoła w Lubszy wybudowana przez J.Lompę

Urodził się 29 czerwca 1797 w Oleśnie, gdzie również uczęszczał do szkoły elementarnej. Przez krótki czas pracował w Wieluniu jako organista, mając nadzieję na podjęcie nauki w tamtejszej szkole pijarów. Od roku 1815 pracował jako pisarz w sądzie miejskim w Oleśnie. Później podjął naukę w seminarium nauczycielskim we Wrocławiu, gdzie zetknął się z wybitnymi pedagogami. Po ukończeniu seminarium rozpoczął pracę jako nauczyciel w Cieszynie, a następnie w Lublińcu. W 1819 roku objął posadę nauczyciela w Lubszy, gdzie pracował przez 30 lat. Tutaj rozwinął swą działalność pisarską i oświatową.

Jest autorem dzieł historycznych i etnograficznych, poświęconych głównie historii Śląska. Wśród jego dzieł wymienić można: Krótkie wyobrażenie historyi Szląska dla szkół elementarnych (1821), Pieśni ludu śląskiego. Ze zbiorów rękopiśmiennych..., wyd. i oprac. B. Zakrzewski, Wrocław 1970. Ponadto pisał podręczniki dla szkół elementarnych w języku polskim, wiersze, powiastki, dziełka rolnicze, a także artykuły dla polskich gazet śląskich („Tygodnik Polski”, „Dziennik Górnośląski”, „Telegraf Górnośląski”, „Gwiazdka Cieszyńska” i in.) i pism wydawanych w Wielkopolsce, Kongresówce i Galicji. Był członkiem licznych towarzystw oświatowych, rolniczych, a także Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. Za działalność społeczną i narodową władze pruskie zwolniły go z funkcji nauczyciela. Odtąd żył w skrajnej nędzy, lecz nadal pracował literacko i naukowo. Zmarł 29 marca 1863 w Woźnikach i tam został pochowany.

Bibliografia

J. Moskal, S. Wilczek, Album pisarzy śląskich, Opole 1976, s. 32; K. Prus, Józef Lompa, jego życie i praca, Bytom 1913.