Liturgia

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 • Balion Franciszek, Skarbiec modlitw i pieśni w latach 1933-1939, (odbicie problemów pastoralno-liturgicznych diecezji katowickiej w poszczególnych wydaniach), Kraków 1972, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Blaschke Paul, Musik des Breslauer Domchores 1925 bis 1934, ASKG 27 (1969), s. 147-176.
 • Bukowska-Floreńska Irena, Rodzina na Górnym Śląsku, Katowice 2007. [udział w życiu liturgicznym, zwyczaje i obyczaje, s. 169 i nn.]]
 • Chlebowczyk Józef, Kształtowanie się świadomości narodowej, początków ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim, Kwartalnik Historyczny 1959, nr 2, s. 425-457, [problem języka w liturgii].
 • Cichy Stefan, Troska o liturgię w Kościele katowickim w latach 1985-1995, SSHT 27/28 (1994-95), s. 359-395.
 • Dola Kazimierz, Jeszcze o patrociniach św. Wojciecha na Śląsku, STHSO 23 (2003), s. 353–354.
 • Dola Kazimierz, Patrocinia świętego Wojciecha na Śląsku, STHSO 20 (2000), s. 259–285.
 • Ekert Helmut, Ks. Stanisław Stephan (1867-1926) jako pionier ruchu liturgicznego na Śląsku, Opole 1999.
 • Franz Adolf, Das Rituale des Bischofs Heinrich I von Breslau, Freiburg i Br. 1912.
 • Gerlic Henryk, Liturgia godzin w głogowskiej mansjonarii NMP, STHSO 15 (1995), s. 335-383.
 • Gerlich Halina, Gerlich Marian G., Sacrum –Rodzina -Tradycje. Świętowanie roku kościelnego w tradycyjnej kulturze plebejsko-miejskiej Górnego Śląska, Katowice 1995.
 • Godula Franciszek, Wielkanocne procesje konne na Górnym Śląsku, GN 1946, nr 16, s. 134.
 • Godula Franciszek, Wielkanocne procesje młodzieży w Raciborskim, GN 1948, nr 13, s. 107.
 • Hoffmann Hermann, Taufritus und Taufstein, KSKG 1 (1936), s. 49-51.
 • Jedin Hubert, Zur Geschichte des Breslauer Direktorium, KSKG 5 (1940), s. 197-205, [historia kalendarza liturgicznego].
 • Jungnitz Joseph, Das Breslauer Brevier und Proprium, Breslau 1893.
 • Jungnitz Joseph, Die Breslauer Ritualien, Breslau 1892.
 • Kastner Karl, Geschichtliche Entwicklung des Heiligen Grab – und Auferstehungsfeier in der Diözese Breslau, KSKG 2 (1937), s. 173-184.
 • Kierok Ewa, Ks. Rudolf Tomanek (1879-1941) –prekursor odnowy liturgicznej na Śląsku, Katowice 2003, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Krasek Bronisław, Przebieg procesji Bożego Ciała w Diecezji Katowickiej w latach 1925-1985, Katowice 1986, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Łomozik Adam, Historia Diecezjalnej Komisji Liturgicznej w Katowicach w latach 1952-1985, Katowice1992, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Manuale Ritualis Vratislaviensis edidit Josephus Lipf [...], Vratislaviae 1847, [teksty: łacińskie, niemieckie, polskie].
 • Matusik Leokadia, Na marginesie handlu odpustami w okresie przedreformacyjnym na Śląsku, Sobótka 23 (1968) s. 371-385.
 • Matwijowski Krystyn, Ceremonie religijne na Śląsku w okresie reformy katolickiej, Sobótka 2001, nr 4, s. 495-501. [reforma katolicka, ceremonie katolickie, liturgia, jezuici na Śląsku, kult świętych]
 • Pisarzak Marian, Tradycja liturgiczna diecezji wrocławskiej na przykładzie błogosławieństwa pokarmów wielkanocnych, Colloquium Salutis 10 (1978), s. 87-96.
 • Piskorz Marian, Liturgia na łamach „Wiadomości Diecezjalnych” w latach 1964-1980, Katowice 1981, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Pośpiech Jerzy, Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku, Opole 1987.
 • Schenk Wacław, Związki liturgii z kulturą narodową i życiem narodu. Colloquium Salutis 12 (1980), s. 47-58.
 • Smolińska Teresa, Religijne aspekty współczesnego kolędowania, [w:] Religijne inspiracje kultury na Górnym Śląsku, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1998, s. 74-85.
 • Sobeczko Helmut Jan, W trosce o liturgiczne dziedzictwo. Życie i działalność duszpastersko-liturgiczna biskupa Franciszka Jopa (1897-1976), Opole 1986.
 • Sobeczko Helmut, Średniowieczna liturgia Adwentu i Bożego Narodzenia w katedrze wrocławskiej, [w:] Benedyktyńska praca. Studia historyczne [...], red. J. A. Spież i Z. Wielgosz, Tyniec-Kraków 1997, s. 203-211.
 • Sobeczko Helmut, Wpływ czynników historycznych na kształtowanie się religijności i liturgii na Śląsku, [w:] Millenium Kościoła na Śląsku, red. Jan Kopiec, Opole 2000, s. 107-128.
 • Wolnik Franciszek, Diecezjalne i zakonne libri ordinarii źródłem do badania średniowiecznej liturgii śląskiej, STHSO 18 (1998), s. 189-211.
 • Wolnik Franciszek, Kalendarz nyskich bożogrobców według XIV wiecznego Liber Ordinarius, STHSO 15 (1995), s. 311-333.
 • Wolnik Franciszek, Liturgia śmierci i pogrzebu w klasztorze wrocławskich premonstratensów w średniowieczu, STHSO 20 (2000), s. 351–369. [liturgiczne]
 • Wolnik Franciszek, Liturgia Wielkiego Tygodnia w konwencie wrocławskich Dominikanów w XV wieku, STHSO 21 (2001), s. 301–326. [dominikanie, liturgiczne]
 • Wolnik Franciszek, Liturgia Wielkiego Tygodnia w śląskich konwentach kanoników regularnych w średniowieczu, STHSO 22 (2002), s. 227–255. [liturgiczne]
 • Wolnik Franciszek, Święta translacyjne w średniowiecznej liturgii Śląskiej, STHSO 23 (2003), s. 283–301. [liturgiczne]
 • Wolnik Franciszek, Tajemnica krzyża w liturgii nyskich bożogrobców, STHSO 16 (1996), s. 289-312.
 • Wolnik Franciszek, Liturgiczny kalendarz wrocławskich premonstratensów według XV-wiecznego Liber Ordinarius, STHSO 19 (1999), s. 193-209.


Duszpasterstwo