Lisczyk Jerzy

Z e-ncyklopedia

Lisczyk Jerzy (1951-), proboszcz w Kochłowicach

Lisczyk jerzy3.jpg

Urodził się 28 lipca 1951 w Boronowie, w powiecie lublinieckim, w rodzinie Augustyna - hutnika i Otylii z d. Irek. Szkołę podstawową ukończył w 1965 roku. Następnie podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Lublińcu (1965-1969). W 1969 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 15 kwietnia 1976 w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Jego pierwszą placówką duszpasterską była parafia Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach. Już w seminarium duchownym związał się z Ruchem Światło-Życie. W roku akademickim 1972/73 rozpoczął studia specjalistyczne licencjackie w Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, które ukończył licencjatem na podstawie pracy: Postawy religijne i moralne na przykładzie parafii Boronów napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Józefa Majki.

W roku 1979 został skierowany do parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach w charakterze wikariusza. 28 sierpnia 1979 został mianowany Diecezjalnym Duszpasterzem Ministrantów. Funkcję tę pełnił do odwołania w dniu 7 kwietnia 1983. W tym czasie zajął się organizacją i prowadzeniem wakacyjnych rekolekcji ministranckich.

8 sierpnia 1980 został mianowany diecezjalnym wizytatorem katechetycznym. Pełniąc zadania wynikające z tej funkcji zajął się formacją osób katechizujących w ramach oaz rekolekcyjnych dla katechizujących, których owocem została wspólnota życia konsekrowanego. W 1989 roku został ustanowiony proboszczem parafii Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach. Od 1981 roku pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza nauczycieli i wychowawców. W latach 1981-1989 był kapelanem w Areszcie Śledczym w Katowicach.

Od 3 lutego 1982 należał do Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, a od 10 stycznia 1986 do Diecezjalnej Komisji Liturgicznej. W latach 1982-2000 był Duszpasterzem Kobiet w Archidiecezji Katowickiej, a w latach 1999-2005 był wicedziekanem dekanatu kochłowickiego. 25 marca 2000 otrzymał godność kanonika honorowego, a 17 listopada 2006 kanonika gremialnego Kapituły Metropolitalnej w Katowicach. 25 marca 2009 otrzymał nominację na Opiekuna Duchowego Szkół im. Jana Pawła II na terenie Archidiecezji Katowickiej. W latach 1980-2011 był katechetą w Szkole Podstawowej nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Kochłowicach, a od 1999 roku jest katechetą w Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Kochłowicach.

18 kwietnia 2018 abp W. Skworc nominował go zastępcą przewodniczącego Kapituły Katedralnej w Katowicach.

W 2018 roku przeszedł na emeryturę.

Autor m.in.:

  • Formacja ministrantów w Diecezji Katowickiej, ŚSHT 1982, t. 15, s. 7-22.
  • Ksiądz Dobromir Sieradzki - dobry człowiek i wizytator z „aptekarską dokładnością", [w:] Dobry człowiek i wizytator z aptekarska dokładnością, red. K. Sosna, Z. Brzezinka, Katowice 2002, s. 25-28.
  • Biskup Wilhelm Pluta kandydatem na ołtarze, Logos 2006, nr 2, s. 6-7.
  • Wspomnienie osobiste o śp. Ks. Prałacie Dobromirze Sieradzkim, Biuletyn Katechetyczny 2010, nr 33, s. 5-8.

Bibliografia

Opracowanie własne, JM