Lipiński Fryderyk

Z e-ncyklopedia

Lipiński Fryderyk (1911-1982), proboszcz w Godowie

Lipinski Fryderyk.jpg

Urodził się 31 stycznia 1911 w Katowicach. Od 1920 roku uczęszczał do gimnazjum w Katowicach, gdzie w trzeciej klasie przeszedł z oddziału niemieckiego do polskiego. Po zdaniu matury w 1929 roku wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Studia ukończył na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a 24 czerwca 1934 przyjął święcenia kapłańskie.

W 1934 roku objął zastępstwo przy kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Od września 1934 roku został etatowym nauczycielem religii w publicznej szkole podstawowej żeńskiej w Bielsku, a od października 1935 roku mianowany kapelanem hufca żeńskiego w Chorzowie. Otrzymał także upoważnienie do nauczania religii w Instytucie Miejskim Kształcenia Handlowego w Chorzowie oraz misję kanoniczną do spełniania obowiązków nauczyciela religii i duszpasterza w Szkole Przysposobienia Kupieckiego Izby Handlowej w Chorzowie. Od stycznia 1937 roku był katechetą w Prywatnej Szkole Drogeryjnej w Katowicach. Od 1 września 1937 przejął zastępstwo w Pszczynie, w charakterze wikariusza i został katechetą w liceum pedagogicznym w Pszczynie. Jako katecheta ks. Lipiński czynnie działał w Kole Księży Prefektów.

W kwietniu 1940 roku mianowany proboszczem w Żyglinie, od maja – wikariuszem substytutem, a od lipca – proboszczem w Studzionce. We wrześniu 1940 roku został zwolniony z parafii, by wraz z ks. Kominkiem uczestniczyć we Freiburgu w kursach z zakresu dobroczynności. Po powrocie, 15 października 1940 został mianowany dyrektorem diecezjalnego Caritasu; funkcję tę pełnił do końca wojny. Po wojnie w styczniu 1945 roku mianowany ponownie dyrektorem Diecezjalnego Związku Caritas z upoważnieniem zorganizowania akcji charytatywnej na terenie diecezji katowickiej. W marcu 1945 roku został mianowany także referentem kurii do spraw charytatywnych. W sierpniu 1945 roku zrezygnował z kierowania Caritasem w Katowicach, by służyć swoim doświadczeniem Caritasowi na Śląsku Opolskim.

We wrześniu 1945 roku bp Adamski powierzył mu probostwo w Kozłowej Górze, ale już w październiku 1945 roku został administratorem, a od sierpnia 1952 roku proboszczem w Godowie. Utrzymywał kontakty z UB. Stopień magistra uzyskał w 1951 roku. W 1965 roku bp koadiutor Herbert Bednorz – powołał go na członka Diecezjalnej Rady Liturgicznej. Zmarł 2 grudnia 1982 w Godowie i tam też został pochowany.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Fryderyka Lipińskiego; AHK WTL, ZS 80, s. 207; Schematyzm 1938-1986; J. M., Nekrolog, WD 1986, nr 5, s. 48; Nalepa, Zmarli kapłani Kościoła katowickiego, t. 2, s. 164-165; Myszor, Historia diecezji s. 200 i nn.; Represje wobec duchowieństwa, s. 242; J. Żurek, Ruch "księży patriotów" w województwie katowickim w latach 1949-1956, Warszawa-Katowice 2009, s. 138, 299, 305.