Linzer Edward

Z e-ncyklopedia

Linzer Edward (1863-1948), proboszcz w Puńcowie i w Lesznej Górnej

Urodził się 24 kwietnia 1863 we Frysztacie w powiecie cieszyńskim. Po ukończeniu szkoły ludowej uczył się w gimnazjum w Bielsku, gdzie zdał egzamin dojrzałości. W 1884 roku rozpoczął studia na Cesarsko-Królewskim Fakultecie Teologicznym w Ołomuńcu. Święcenia kapłańskie przyjął 5 lipca 1888 w Ołomuńcu z rąk kard. Fryderyka Fuerstenberga.

Jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie i Narodzenia NMP w Boguminie, gdzie przyczynił się do wybudowania nowego kościoła pod wezwaniem NSPJ. W lutym 1895 roku został mianowany proboszczem w parafii św. Jerzego w Puńcowie. Przez szereg lat pełnił funkcję wicedziekana dekanatu cieszyńskiego oraz był spowiednikiem ss. boromeuszek w Cieszynie. W uznaniu zasług otrzymał tytuł dziekana honorowego. Pod jego pieczą w Puńcowie rozwijały się organizacje katolickie: III Zakon św. Franciszka, Bractwo Różańcowe i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Żeńskiej. W 1933 jako administrator excurrendo zarządzał parafią św. Marcina w Lesznej Górnej.

W 1938 roku ks. Linzer przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Cieszynie-Bobrku. Tam spędził cały okres okupacji hitlerowskiej i pierwsze lata powojenne. Krótko przed śmiercią obchodził uroczyście diamentowy jubileusz kapłaństwa. Był wtedy najstarszym kapłanem diecezji katowickiej. Zmarł 24 sierpnia 1948 w Cieszynie i tam został pochowany.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Edwarda Linzera; Olszar, Duchowieństwo, s. 193, 385; WD 1948, nr 3, s. 78.