Linus

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Św. Linus, papież, męczennik

Linus był pierwszym następcą św. Piotra, a według tradycji katolickiej drugim papieżem. Jednak do przełomu II i III wieku był uważany za pierwszego papieża. Na urzędzie biskupa Rzymu pozostawał w latach 64-76/79 we wczesnym chrześcijaństwie Kościoła rzymskokatolickiego. Cytując św. Ireneusza: Święci Apostołowie po założeniu i urządzeniu Kościoła przekazali jego rządy i episkopat Linusowi. Według Ireneusza z Lyonu, który zostawił najstarszy wykaz papieży, Linus był bezpośrednim następcą św. Piotra. Miał on przyjąć chrzest z rąk Apostoła i ten wyznaczył go na swego następcę. Św. Ireneusz utożsamia także papieża Linusa z Linusem, o którym wspominał Paweł w Liście do Tymoteusza (2 Tm 4, 21).

Linus był Italczykiem i synem Herkulanusa. Pochodził z Etrurii, być może z Tuscji, gdzie narodził się w miasteczku Volterra. Czasy, gdy obejmował rządy w Kościele były trudne. Był to początek chrześcijaństwa, które już u progu musiało przejść krwawy chrzest za czasów cesarza Nerona, kiedy to śmierć męczeńską ponieśli Piotr i Paweł. Linus, po podpaleniu Rzymu przez Nerona, miał swój udział w odbudowie stolicy.

Jako papież napominał kobiety, aby w kościele zakrywały głowę welonem, a tego już wymagał wcześniej Paweł Apostoł. Za pontyfikatu Linusa trwała wojna żydowska, a zburzenie synagogi w Jerozolimie spowodowało zerwanie Kościoła z judaizmem. Linus po kilku latach rządzenia Kościołem w Rzymie zmarł, jak głosi legenda, śmiercią męczeńską i został pochowany obok św. Piotra na Watykanie. Natomiast w IV wieku pojawiło się pismo apokryficzne, sygnowane jego imieniem pt. Martyrium beati Petri Apostoli a Lino conscriptum. Następcą Linusa był Anaklet.

  • Imię Linusa znajduje się w Kanonie rzymskim mszy św., zreformowanej mszy posoborowej, w I Modlitwie Eucharystycznej, zaraz po wspomnieniu świętych Apostołów Piotra i Pawła.
  • Kościół katolicki wspomina św. Linusa 23 września, a Cerkiew prawosławna 5 listopada.
  • W rodzinnym mieście św. Linusa, w Volterra, znajduje się kościół pod jego wezwaniem, a w katedrze jest czczony relikwiarz w postaci artystycznego popiersia - hermy.
  • Atrybutami św. Linusa są: mitra, pastorał, palma i krzyż.

Bibliografia

F.K. Seppelt, K. Loffler, Dzieje papieży: od początków Kościoła do czasów dzisiejszych, T.1, Wydawnictwo Druck, Poznań 2000; R. Fischer-Wollpert, Leksykon papieży, Wydawnictwo Znak, Kraków 1990; W. Zaleski, Święci na każdy dzień, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1989.