Lex Lotar

Z e-ncyklopedia

Lex Lotar (1920-1944)

Urodził się 7 kwietnia 1920 w Niewiadomiu (pow. rybnicki) w rodzinie Ludwika i Marii z d. Philipek. Od 1926 roku uczył się w szkole powszechnej w Niewiadomiu, a następnie u ss. urszulanek w Rybniku (od 1928 roku). W latach 1930-1938 był uczniem Państwowego Gimnazjum w Rybniku. Maturę zdał w maju 1938 roku. Wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W wyniku działań wojennych przeniósł się do seminarium w Widnawie (1940), a potem Salzburga (1940-1941). Jako diakon (12 września 1942) posługiwał w rodzinnej parafii w Rydułtowach. Święcenia kapłańskie przyjął 7 marca 1943 we Wrocławiu. Od 11 marca 1943 był wikariuszem w parafii św. Barbary w Królewskiej Hucie. Wkrótce został wcielony do Wehrmachtu do jednostki sanitarnej SS (sierpień 1943 rok), a potem do Grossdeutschland. Według relacji świadków, nie nosił oznaki trupiej czaszki, a jedynie miał napis Grossdeutschland na rękawie. Zginął w Prusach Wschodnich w 1944 roku.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Lotara Lexa; RDK 1947, s. 130.