Leichmann Jerzy

Z e-ncyklopedia

Leichmann Jerzy (1929-2009), proboszcz w Stanowicach

Leichmann jerzy.jpg

Urodził się 14 stycznia 1929 w Chorzowie w rodzinie Teodora i Marii z d. Sacha. W swoim rodzinnym mieście ukończył w 1943 roku szkołę powszechną, potem przyjęto go do nauki kreślarskiej w Wytwórni Wagonów i Mostów, zaś w latach 1945-1950 pracował w Bytomskich Zakładach Przemysłu Węglowego jako konstruktor. Jednocześnie uczył się w Wieczorowym Liceum Mechanicznym. Od listopada 1950 do marca 1951 roku był aresztowany za przynależność do nielegalnej Sodalicji Mariańskiej. Egzamin dojrzałości zdał w 1951 roku. W tym samym roku został przyjęty do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święceń diakonatu udzielił mu 16 czerwca 1956 w Krakowie bp Franciszek Jop. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1956 w Katowicach z rąk bpa Zdzisława Golińskiego. Był wikariuszem w parafiach: św. Józefa w Katowicach-Załężu (1956-1958), św. Józefa Robotnika w Godowie (do 1959), Przemienienia Pańskiego w Katowicach (1959-1965).

W latach 1965-1968 był rektorem kaplicy Sióstr Służebniczek NMP i duszpasterzem studentów w Panewnikach. W tym samym czasie był także pracownikiem Kurii Diecezjalnej. Od 1968 roku pełnił funkcję rektora kościoła Krzyża Świętego w Mysłowicach, następnie był proboszczem w Starym Bielsku (1972-1987; obecnie diecezja bielsko-żywiecka), w Kochanowicach (1987-1988) oraz w Stanowicach (1988-1996).

Pełnił funkcję diecezjalnego referenta filmowego oraz należał do Rady Duszpasterskiej Diecezji Katowickiej I kadencji. W 1996 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Katowicach. Po przejściu na emeryturę podjął jeszcze pracę duszpasterską w diecezji Linz w Austrii. Zmarł 12 grudnia 2009 w Katowicach. Pochowany został w Katowicach na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza. Na cmentarzu w Stanowicach, obok krzyża cmentarnego, umieszczono płytę nagrobną upamiętniającą go jako proboszcza stanowickiej parafii.

Bibliografia

J. Smolec, Nekrolog, WA 2009, nr 12, s. 701; S. Sierla, Homilia wygłoszona podczas pogrzebu ks. Jerzego Leichmanna, WA 2009, nr 12, s. 726-728.