Legion Maryi

Z e-ncyklopedia
Legion Maryi.jpg

Legion Maryi to stowarzyszenie osób świeckich, którzy docierają do wierzących i niewierzących, szerzą kult Matki Bożej i głoszą Ewangelię. Ich celem jest ewangelizacja parafii. Powstał w 1921 roku w Dublinie. Jego założycielkami jest 15 kobiet wraz z Frankiem Duffem (1889-1980), obecnie kandydatem na ołtarze.

W Polsce Legion Maryi powstał w 1947 roku dzięki Anatolowi Kaszczukowi, lecz w okresie represji stalinowskich zawiesił swoją działalność. Renesans ruchu nastąpił dopiero w latach 80. XX wieku. W wielu diecezjach powstały liczne koła Legionu dzięki działalności Polaków i Irlandczyków, a szczególnie dzięki zaangażowaniu się Clair Conolly z Irlandii, animatorki tego dzieła.

W Legionie Maryi istnieją dwa rodzaje członkostwa: aktywni i pomocniczy. Praca członków aktywnych polega na docieraniu do coraz szerszych kręgów ludzi, niesieniu im wsparcia duchowego, ułatwianiu kontaktu z kapłanem, rozmowach na tematy religijne, odwiedzaniu samotnych i chorych w szpitalach, domach opieki, odwiedzaniu więzień i schronisk dla nieletnich, pomocy przy organizacji Dnia Chorych w parafii, przygotowywaniu do sakramentów dzieci i dorosłych (katecheza indywidualna), rozprowadzaniu prasy i książek katolickich, prowadzeniu grup dziecięcych i młodzieżowych Legionu Maryi. Natomiast członkowie pomocniczy mają obowiązek modlitwy w intencji rozwoju Legionu Maryi i uczestniczenia w zebraniach raz w miesiącu.

Na świecie jest ok. 3,5 mln członków aktywnych i kilkanaście milionów członków pomocniczych. Legion obecny jest w 163 krajach. W Polsce jest ok. 6 tys. członków aktywnych oraz 17 tys. pomocniczych w 24 diecezjach. Na terenie kraju znajduje się jedno komicjum i regia; w jej skład wchodzi 5 komicjów, których ośrodki mieszczą się: w Jastrzębiu Zdroju, Katowicach, dwa w Lublinie oraz w Zamościu. Opiekunem ruchu ze strony Episkopatu jest płocki biskup pomocniczy Roman Marcinkowski. W Archidiecezji Katowickiej opiekunem Legionu jest ks. Bernard Jośko.

Bibliografia

F. Duff, Edel Mary Quinn, Świecka apostołka naszych czasów, Warszawa 2007; L.J. Suenens, Odnowić świat w Chrystusie, przyrzeczenie Legionu Maryi, Warszawa 1992; Katolickie ruchy, stowarzyszenia i wspólnoty modlitewne w Archidiecezji Katowickiej. Informator, red. P. Kurzela, Katowice 2010, s. 48-51; www./ekai.pl/wspolnoty/legion-maryi/