Lec Zdzisław - bibliografia

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 • Lec Zdzisław, Biblioteka kolegium oo. jezuitów w Świdnicy Śląskiej w latach 1629-1776. Wrocław 1987. Mała poligrafia, mps.
 • Działalność jezuitów w Brzegu w latach 1681-1776. Wrocław 1990. Mała poligrafia, mps.
 • Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety na Śląsku. 150 lat istnienia. Wrocław 1992. Mała poligrafia, mps.
 • Jezuici we Wrocławiu (1581-1776). Wrocław 1995.
 • Historia zakonu jezuitów w Świdnicy (1629-1776). Rocznik Świdnicki. R. 1990-1991, s. 5-32.
 • Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w latach 1842-1992, [w:] Osoba-Kościół-Społeczeństwo. Praca zbiorowa pod red. ks. Ignacego Deca. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Józefa Majki. Wrocław 1992, s. 279-288.
 • Z przeszłości jezuitów w Głogowie w latach 1625-1776. (Chronologia najważniejszych działań). Głogowskie Zeszyty Naukowe. Nr 3. Studia i materiały z dziejów Głogowa, s. 50-53.
 • Początki i rozwój Towarzystwa Jezusowego we Wrocławiu w latach 1638-48. Wrocławski Przegląd Teologiczny. R. 1: 1993, nr 2, s. 75-82.
 • Siostry elżbietanki w Świdnicy i okolicy. Rocznik Świdnicki. R. 1992, s. 54-62.
 • Zarys życia klasztornego w Świdnicy. Rocznik Świdnicki. R. 1992, s. 63-75.
 • Przyczynki do działalności jezuitów w Jaworze i okolicy w XVII w. Wrocławski Przegląd Teologiczny. R. 2: 1994, nr 2, s. 83-92.
 • Działalność jezuitów w Jeleniej Górze w latach 1629-1776. Wrocławski Przegląd Teologiczny. R. 2: 1994, nr 1, s. 65-82.
 • Działalność jezuitów w Raciborowicach (Bolesławcu) i Świerzawie w XVII wieku. Legnickie Wiadomości Diecezjalne. R. 2: 1993, nr 1, s. 65-72.
 • Nieco uwag o dziejach i działalności rekatolizacyjnej jezuitów w tzw. państwie otyńskim w latach 1649-1776. Studia Paradyskie. R. 4: 1994, s. 45-55.
 • Biskupi wrocławscy w dobie reformacji i reformy Kościoła. Saeculum Christianum. R. 2: 1995, nr 1, s. 211-220.
 • Zarys pracy duszpasterskiej w Bolesławcu w latach 1945-1970. Legnickie Wiadomości Diecezjalne. R. 2: 1993, nr 2, s. 59-66.
 • Przyczynki do działalności krzyżowców z czerwoną gwiazdą w Świdnicy na tle ich obecności na Śląsku. Rocznik Świdnicki. R. 1993, s. 39-44.
 • Jezuici w Żaganiu w latach 1628-1776. Zarys dziejów i działalności. Colloquium Salutis. 25: 1993, s. 311-321.
 • Nieco uwag o dziejach i działalności jezuitów w Opolu w latach 1667-1776. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego. R. 15: 1995, s. 385-394.
 • Kościół rzymsko-katolicki w Bolesławcu w ostatnim pięćdziesięcioleciu. Wrocławski Przegląd Teologiczny. R. 3: 1995, nr 2, s. 115-124.
 • Apostolstwo Słowa jako jedna z form duszpasterstwa jezuitów we Wrocławiu w latach 1581-1595 i 1638-1776, [w:] Jezuicka ars educandi. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Ludwikowi Piechnikowi SJ. Kraków 1995, s. 131-140.
 • Stosunek do władz kościelnych i zgromadzeń zakonnych oraz praca nad nawracaniem innowierców w działalności jezuitów wrocławskich w latach 1581-1595 i 1638-1776. Horyzonty Wiary (Kwartalnik Pedagogiki Religijnej Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego). R. 6: 1995, 4(26), s. 75-85.
 • Charakterystyka zewnętrzna biblioteki kolegium oo. jezuitów w Świdnicy Śląskiej z lat 1629-1776. Rocznik Świdnicki. R. 1994, s. 130 – 135.
 • Jezuici a Eucharystia, [w:] W blasku Eucharystii. Materiały z sympozjum „Eucharystia w dziejach Kościoła na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Śląska” oraz z XXVI Wrocławskich Dni Duszpasterskich. Praca zbiorowa pod red. ks. I. Deca. Wrocław 1996, s. 97-105.
 • Jezuici w granicach diecezji legnickiej do 1776 roku, [w:] Wierność i obrona wiary. Charakterystyka Kościoła w obecnych granicach Diecezji Legnickiej. Praca zbiorowa pod red. ks. Stanisława Araszczuka. Legnica 1996, s. 81-92; ten sam artykuł w: Dziedzictwo wiary Diecezji Legnickiej. Praca zbiorowa pod red. ks. S. Araszczuka. Legnica 1997, s. 93-104.
 • Jezuici w granicach Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej do 1776 roku. Studia Paradyskie. 6-7: 1997, s. 73-83.
 • Książki teologii spekulatywnej z okresu od XV do XVIII wieku w księgozbiorze jezuitów świdnickich. Rocznik Świdnicki. T. 24: 1996, s. 69-78.
 • Książki z okresu od XV do XVIII wieku dotyczące historii i polityki w księgozbiorze jezuitów świdnickich. Rocznik Świdnicki. T. 25: 1997, s. 33-44.
 • Z dziejów i działalności jezuitów w Legnicy w latach 1689-1776, [w:] Słowo nieskowane. Księga Jubileuszowa dla ks. Jana Kruciny. Pod red. ks. A. Nowickiego i bpa J. Tyrawy. Wrocław 1998, s. 641-647.
 • Społeczeństwo polskie w kazaniach o. Andrzeja Radawieckiego. Studia Paradyskie. 8: 1998, s. 87-98.
 • Wiadomości o pierwszych biskupach śląskich w świetle Kroniki Thietmara i niektórych wrocławskich katalogów biskupich. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. R. 53: 1998, nr 3-4, s. 481-486.
 • Sytuacja religijna na Śląsku w czasach Angelusa Silesiusa. Studia Paradyskie. 9: 1999, s. 153-160.
 • Kościół rzymskokatolicki na Dolnym Śląsku w powojennym pięćdziesięcioleciu. Dolny Śląsk. T. 8. Wrocław 2000, s. 50-56.
 • Jezuickie stacje misyjne, rezydencje i kolegia na Śląsku w latach 1580-1776, [w:] Służcie Panu z weselem. Księga Jubileuszowa ku czci kard. Henryka Gulbinowicza z okazji 50-lecia kapłaństwa, 30-lecia biskupstwa, 25-lecia posługi w archidiecezji wrocławskiej i 15-lecia kardynalatu. Red. ks. Ignacy Dec. T. 1. Wrocław 2000, s. 159-164.
 • Jezuickie misje ludowe na Śląsku w latach 1851-1872, [w:] W kręgu chrześcijańskiego orędzia moralnego. Księga Jubileuszowa poświęcona ks. prof. Antoniemu Młotkowi. Red. ks. M. Biskup, ks. T. Reroń. Wrocław 2000, s. 767-774.
 • 65 haseł dotyczących zakonów, zgromadzeń zakonnych, instytutów zakonnych, przełożonych zakonnych, domów opieki, katolickie fundacje we Wrocławiu. Hasła zostały opublikowane w „Encyklopedii Wrocławia”, która ukazała się w Wydawnictwie Dolnośląskim w roku 2000, red. nauk. Jan Harasimowicz. Hasła autorstwa Leca: Betlejem. Schronisko dla matek ciężarnych, s. 68; Bonifratrzy, s. 83; Dom Księży Emerytów im. Jana XXIII, s. 149; Dom Opieki Najświętszej Marii Panny, s. 149; Dom Samotnej Matki im. Bł. Siostry Faustyny Kowalskiej, s. 151; Dominikanie, s. 152; Dominikanki, s. 151; Fiołka Maria, s. 192; Forma Jan, s. 197; Fryc Maria Zofia, s. 206; Instytut Misjonarek Chrystusa, s. 294; Jasińska Teresa, s. 306; Jezuici, s. 310; Kalińska Irena, s. 316-317; Kapucyni, s. 333; Karmelici Bosi, s. 335; Karmelitanki Bose, s. 335; Katolicka Fundacja Najświętszej Panny Marii Dla Bezdomnych Panien Służących, s. 342; Katolicki Związek Caritas we Wrocławiu, s. 343; Klaretyni, s. 351; Krawczyńska Czesława, s. 419; Kucharska Weronika, s. 434; Kulik Teresa, s. 437; Kuria Prowincjalna Ojców Bonifratrów, s. 439; Kurowski Błażej OFM, s. 440; Machowska Świerada, s. 476; Misjonarze, s. 512; Oblaci, s. 563; Pokarowska Aniela, s. 645; Redemptoryści, s. 698; Rogoza Zofia, s. 708; Salezjanie, s. 726-727; Salezjanki, s. 727; Salwatorianie, s. 727; Semik Stanisław SDB, s. 751; Sercanie Biali, s. 752; Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa, s. 757; Siostry Albertynki, s. 757; Siostry Benedyktynki Sakramentki, s. 757; Siostry Boromeuszki, s. 757; Siostry Felicjanki, s. 757; Siostry Franciszkanki Matki Bożej Nieustającej Pomocy, s. 757; Siostry Franciszkanki Szpitalne, s. 757; Siostry Jadwiżanki, s. 757; Siostry Józefitki, Zgromadzenie Sióstr św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, s. 757; Siostry Józefitki, Zgromadzenie Sióstr od św. Józefa III zakonu św. Franciszka z Asyżu, s. 757; Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus, s. 757; Siostry Magdalenki, s. 757; Siostry Marii Niepokalanej, s. 757-758; Siostry Matki Bożej Miłosierdzia, s. 758; Siostry Nazaretanki, s. 758; Siostry Sługi Jezusa, s. 758; Siostry Służebniczki Starowiejskie, s. 758; Siostry Służebniczki Śląskie, s. 758; 209. Siostry Szkolne De Notre Dame, s. 758; 210. Siostry Urszulanki Serca Jezusa Konającego, s. 758; Siostry Zmartwychwstanki, s. 758; Szarytki, s. 803; Urszulanki, s. 874; Wąsik Kazimierz OH, s. 884; Wilczko Alicja, s. 892; Wrocławskie Towarzystwo Opieki Nad Więźniami, s. 924; Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Albertynek, s. 941; Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Sióstr Elżbietanek, s. 941; Zakład Opiekuńczo – Wychowawczy Sióstr Notre – Dame, s. 941.
 • Życie zakonne we współczesnym Wrocławiu, [w:] Unxit et misit. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Biskupa Józefa Pazdura. Red. ks. Ignacy Dec. Wrocław 2000, s. 227-237.
 • Powojenne życie religijne. Kościół rzymskokatolicki, [w:] Bolesławiec. Zarys monografii miasta. Red. T. Bugaj i K. Matwijowski. Wrocław-Bolesławiec 2001, s. 380-385.
 • Sprowadzenie jezuitów do Wrocławia i ich działalność związana z utworzeniem uniwersytetu w 1702 r., [w:] Milenijny Kościół wrocławski wczoraj i jutro. Praca zbiorowa pod redakcją ks. Ignacego Deca. Wrocław 2001, s. 89-108.
 • Jezuici w Legnicy (1689-1776). Wrocław 2001.
 • Biskup Marcin Gerstmann (8 III 1527-23 V 1585). Życie i działalność. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. R. 56: 2001, nr 4, s. 459-468.
 • Placówki jezuickie na Śląsku do kasaty zakonu, [w:] Miejsce i rola Kościoła wrocławskiego w dziejach Śląska. Pod red. Krystyna Matwijowskiego. Wyd. i Druk. DTSK Silesia. Wrocław 2001, s. 83-91.
 • Jezuici na Górnym Śląsku do kasaty ze szczególnym uwzględnieniem ich działalności szkolnej. Wrocławski Przegląd Teologiczny. R. 9: 2001, nr 2, s. 109-123.
 • Jezuici w Nysie, Opawie, Opolu, Brzegu, Tarnowskich Górach i Cieszynie ze szczególnym uwzględnieniem ich działalności szkolnej do 1773 r. W. Mieczysław Kogut, Zeszyty historyczne Kościoła katolickiego w Kluczborku. Cz. 12. Kluczbork 2002, s. 245-263.
 • Jezuici we Wrocławiu od przybycia do 1776 roku, [w:] Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 1. Red. J. Walkusz. Redakcja Wydawnictw KUL. Lublin 2002, s. 17-42.
 • Troska o kościoły w duszpasterstwie rzymskokatolickim Hrabstwa Kłodzkiego do końca XX w. [W:] Veritati Salvificae Servire. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. zw. dr. hab. Edwardowi Góreckiemu z racji 70 rocznicy urodzin. Red. Ks. W. Wenz. Wrocław 2002, s. 299-308.
 • Jezuickie misje ludowe na Śląsku w latach 1851-1872. [W:] Z dziejów wrocławskiego Kościoła katolickiego. Kościół w XIX wieku. Pod red. ks. Ignacego Deca i Krystyna Matwijowskiego. Wrocław 2002, s. 47-52.
 • Jezuici wobec unii brzeskiej, [w:] Z dziejów wrocławskiego Kościoła katolickiego. Tendencje unijne. Pod red. ks. Ignacego Deca i Krystyna Matwijowskiego. Wrocław 2002, s. 21-27.
 • (Współautor), Teologia katolicka na Uniwersytecie Wrocławskim w XIX w. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. R. 57: 2002, nr 3, s. 331- 344.
 • Kościoły i kaplice Archidiecezji Wrocławskiej, pr. zb. pod red. ks. prof. Józefa Patera. Autorzy: ks. Mieczysław Kogut, ks. Zdzisław Lec, ks. Lech Nowak, ks. Józef Pater, Eugeniusz Wawrzyniak. Wrocław 2002.
 • Założenie Akademii Leopoldyńskiej we Wrocławiu w 1702 r. , [w:] 300 lat Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Zarys historii i pracownicy naukowi PWT we Wrocławiu. Pod red. ks. Ignacego Deca. Wrocław 2002, s. 27 – 32.
 • Szkolnictwo jezuickie na Górnym Śląsku do kasaty, [w:] Kultura edukacyjna na Górnym Śląsku. Redakcja naukowa Antoni Barciak. Katowice 2002, s. 112-126.
 • Biogramy kanoników wrocławskich, [w:] Ks. Mieczysław Kogut, Zeszyty historyczne Kościoła katolickiego w Kluczborku. Cz. 13. Kluczbork 2003, s. 168-210.
 • Zmarli po II wojnie światowej (1945-2003) kapłani pracujący w archidiecezji wrocławskiej, [w:] Ks. Mieczysław Kogut, Zeszyty historyczne Kościoła katolickiego w Kluczborku. Cz. 14: Kluczbork 2004, s. 115 – 149.
 • Starania Henryka Brodatego (ur. ok. 1168 – zm. 19 III 1238 w Krośnie nad Odrą) o zjednoczenie kraju, [w:] Ks. Mieczysław Kogut, Zeszyty historyczne Kościoła katolickiego w Kluczborku. Cz. 14: Kluczbork 2004, s. 162 – 176.
 • Wykaz parafii dekanatu Kamieniec Ząbkowicki w diecezji świdnickiej wraz z krótkimi informacjami o charakterze historycznym. [W:] Ks. Mieczysław Kogut, Dekanat Kąty Wrocławskie. Cz. 3. Kąty Wrocławskie 2004, s. 263 – 272.
 • Szkolnictwo jezuickie na Górnym Śląsku do kasaty. Śląsk Opolski. 2003, nr 2 (49), s. 7 – 14.
 • Wykaz parafii dekanatu Borów w Archidiecezji Wrocławskiej wraz z krótkimi informacjami historycznymi, dotyczącymi kościołów, kaplic i plebanii. [W:] Dekanat Kąty Wrocławskie. Cz. 4. Pod red. Ks. Mieczysława Koguta. Kąty Wrocławskie 2005, s. 215 - 224.
 • Wykaz parafii dekanatu Brzeg - Południe w Archidiecezji Wrocławskiej wraz z krótkimi informacjami historycznymi, dotyczącymi kościołów, kaplic i plebanii, [w:] Dekanat Kąty Wrocławskie. Cz. 4. Pod red. Ks. Mieczysława Koguta. Kąty Wrocławskie 2005, s. 206 - 214.
 • Sprowadzenie jezuitów do Wrocławia i ich działalność do 1740 r., [w:] Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Nr 4 (55). Wrocław 2005, s. 59 – 66.
 • Książki teologii praktycznej z okresu od XV do XVIII wieku w księgozbiorze jezuitów świdnickich, [w:] Między Lwowem a Wrocławiem. Księga jubileuszowa Profesora Krystyna Matwijowskiego. Pod red. Bogdana Roka i Jerzego Maronia. Wyd. Adam Marszałek. Toruń 2006, s. 87 – 98.
 • Dzieje i działalność sodalicji mariańskiej gimnazjalistów w Legnicy w latach 1700-1776. W: Wobec Boga i człowieka. Księga pamiątkowa dla ks. prof. Romana Harmacińskiego. Praca zbiorowa pod red. Ks. Eligiusza Piotrowskiego. Wyd. Diecezjalne Zielona Góra – Gorzów Wlkp. 2006, s. 75 – 85.
 • Wykaz parafii dekanatu Brzeg - Północ w Archidiecezji Wrocławskiej wraz z krótkimi informacjami historycznymi, dotyczącymi kościołów, kaplic i plebanii, [w:] Dekanat Kąty Wrocławskie. Część V. Pod red. Ks. Mieczysława Koguta. Kąty Wrocławskie 2006, s. 264 – 271.
 • Działalność Bractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy w latach 1703 – 1769 w świetle dziejów kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, [w:] Z miłości do Kościoła. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu infułatowi profesorowi Władysławowi Bochnakowi, red. ks. Bogusław Drożdż, Legnica 2008, s. 333 – 342.
 • Jezuici wobec Akademii Rycerskiej w Legnicy w pierwszej poł. XVIII wieku, [w:] Stawać się chrześcijaninem dziś. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Ks. profesora Michała Chłopowca, red. ks. T. Reroń, PWT, Wrocław 2009, s. 315-321; i Panu Niedzielenko dnia 29 XI 2008).
 • Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w granicach Diecezji Świdnickiej do 1989 roku, [w:] Zbawienie przez miłosierdzie i prawdę. Księga pamiątkowa ku czci J. E. Ks. Bpa Prof. dra hab. Ignacego Deca z okazji 65-lecia urodzin, 40-lecia kapłaństwa i 5-lecia sakry biskupiej, red. Ks. Janusz Michalewski, Świdnica 2009, s. 395-408.


Bibliografie podmiotowe - wybrane