Lagosz Kazimierz

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Lagosz Józef Kazimierz (1888-1961), wikariusz kapitulny archidiecezji wrocławskiej

Urodził się 29 lutego 1888 w Krośnie w rodzinie Józefa i Rozalii z d. Ślęzak. Gimnazjum ukończył w Jaśle, a teologię studiował we Lwowie. 2 lipca 1911 przyjął święcenia w katedrze lwowskiej. Pracował jako wikariusz w następujących parafiach: Monasterzyska, Jagielnica, Trembowla. W czasie I wojny światowej pełnił funkcję sekretarza generalnego w działającym od 1915 roku w Wiedniu Centralnym Komitecie Opieki nad Ludnością Ewakuowaną z Galicji. Po wojnie był wikariuszem w katedrze lwowskiej, a później prefektem gimnazjalnym w Horodence, Kałuszu i Złoczowie. W czasie II wojny światowej wyjechał do diecezji krakowskiej. Obsługiwał parafie: Wróblowice i Kobierzyn.

10 maja 1945 przybył do Wrocławia z pierwszą ekipą pionierów, by zabezpieczyć kościoły katolickie dla Polaków. Został proboszczem parafii św. Bonifacego, później dziekanem. W 1949 roku jako radny w Radzie Miejskiej Wrocławia sprzeciwił się potępieniu papieża Piusa XII. Od 14 października 1949 do 18 lutego 1950 był więziony pod zarzutem niezgłoszenia majątku poniemieckiego do Urzędu Likwidacyjnego we Wrocławiu. Wyszedł z więzienia odmieniony i ugodowo nastawiony wobec władz państwowych. Po usunięciu przez władze państwowe administratora apostolskiego Karola Milika został wybrany wikariuszem kapitulnym. Prepozyt kapituły katedralnej (1945-1949) oraz wikariusz kapitulny archidiecezji wrocławskiej (1951-1956) z uprawnieniami biskupa rezydencjalnego. Faktycznie elekcji dokonał kanonik Franciszek Niedźbała, który był jedynym członkiem kapituły mieszkającym w Polsce. Kazimierz Lagosz dokończył odbudowę katedry wrocławskiej. Jej poświęcenia dokonał 19 lipca 1951 prymas Stefan Wyszyński. 4 grudnia 1956 Kazimierz Lagosz został zwolniony z funkcji wikariusza kapitulnego. Wyjechał do Warszawy, gdzie do śmierci mieszkał jako emeryt. Zmarł 20 września 1961 w Warszawie.

Bibliografia

B. Staniszewski, Ksiądz Infułat Kazimierz Lagosz jako rządca Archidiecezji Wrocławskiej 1951-1956. Tom I, Wrocław 2000; J. Pater, Lagosz Kazimierz (hasło), [w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 445-449.