Lach Krzysztof

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Lach Krzysztof (1965-2021)

Lach Krzysztof.jpg

Urodził się 28 września 1965 roku w Cieszynie w rodzinie Jana i Agnieszki z domu Chudy. Od dziecka mieszkał wraz z rodzicami na terenie parafii św. Anny w Pruchnej (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). Po ukończeniu szkoły podstawowej w Pruchnej kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Cieszynie, wieńcząc ją egzaminem maturalnym w 1984 roku. Następnie postanowił rozpocząć studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Jako alumn uczestniczył w rekolekcjach Ruchu Światło-Życie, prowadził rekolekcje ministrancki oraz katechizował dzieci i młodzież w parafii. Organizował zbiórki i wycieczki parafialnej wspólnoty ministranckiej. Jako późniejszy diakon, prowadził rekolekcje Dzieci Maryi.

22 kwietnia 1990 przyjął święcenia diakonatu z rąk bpa Gerarda Bernackiego. Święcenia odbyły się w parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku Białej-Osiedle Karpackie (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). Rok później, 11 maja 1991 został wyświęcony na kapłana przez abpa Damiana Zimonia. W międzyczasie odbył staż duszpasterski w parafii Znalezienia Świętego Krzyża w Skoczowie (obecnie diecezja bielsko-żywiecka), zaś w Księgarni Świętego Jacka w Cieszynie, przez dziesięć tygodni, staż pracy. Pracę magisterską, pod kierownictwem ks. dra J. Kiedosa, napisał na temat: Ks. Ignacy Świeży – duszpasterz i działacz społeczno-oświatowy. Udzielał się w zespole turystycznym i ekumenicznym, pracował w bibliotece seminaryjnej. Po święceniach, od niedzieli 16 czerwca 1991 podjął pracę duszpasterską na terenie ówczesnej diecezji. Najpierw otrzymał zlecenie zastępstw wakacyjnych w parafiach: Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pszowie, św. Krzysztofa w Tychach oraz św. Barbary w Strumieniu (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). Następnie dekretem biskupim został posłany jako wikariusz parafialny parafii Matki Bożej Różańcowej w Chropaczowie (1991-1994), gdzie m.in. katechizował w szkole podstawowej.

Wiosną 1994 roku wyraził gotowość do podjęcia duszpasterstwa w Czechach. 29 sierpnia 1994 został zwolniony z obowiązków duszpasterskich w Archidiecezji Katowickiej i skierowany do pracy w Archidiecezji Praskiej w Republice Czeskiej. Od 1997 roku był tam proboszczem. Po 24 latach posługi w Czechach powrócił do Archidiecezji Katowickiej. Od 15 czerwca 2018 został wikariuszem parafialnym parafii Miłosierdzia Bożego w Jastrzębiu Zdroju. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia, wiosną 2020 został zwolniony z posługi duszpasterskiej i otrzymał mieszkanie oraz potrzebną opiekę w Domu Świętego Józefa w Katowicach. Zmarł 27 stycznia 2021 w szpitalu MSWiA w Katowicach. Jego pogrzeb odbył się 29 stycznia 2021 w parafii św. Anny w Pruchnej o godz. 13.00. Pochowany został na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

Bibliografia

Nekrolog Kurii Metropolitalnej w Katowicach.