Kwieciński Stefan

Z e-ncyklopedia

Kwieciński Stefan (1919-1975), proboszcz w Dąbrówce Małej

Urodził się 15 czerwca 1919 w Wierzbowcu (w woj. tarnopolskim) w rodzinie Grzegorza i Anny z d. Buła. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Wierzbowcu uczył się najpierw w gimnazjum w Daszawie, a następnie w gimnazjum w Trembowli, gdzie w 1941 roku zdał egzamin dojrzałości. W lipcu tego roku wstąpił do Seminarium Duchownego we Lwowie. Jednak w 1942 roku gestapo skreśliło go z listy studentów. Powrócił wtedy do rodzinnego Wierzbowca. Następnie przeniósł się do Kopek, gdzie przebywał u swoich krewnych. W lipcu 1944 roku został aresztowany przez gestapo i osadzony w więzieniu w Stalowej Woli. Po zwolnieniu z więzienia i zakończeniu II wojny światowej pracował jako nauczyciel w Państwowym Liceum w Stalowej Woli. W październiku 1945 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Studia kontynuował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 1950 w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z rąk bpa S. Adamskiego.

Jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: św. Józefa w Rudzie Śląskiej, Chrystusa Króla w Czyżowicach, Ducha Świętego w Czarnym Lesie i św. Michała Archanioła w Michałkowicach. W 1955 roku został powołany na stanowisko przełożonego Niższego Seminarium Duchownego w Katowicach. Dwa lata później otrzymał nominację na rektora kościoła NSPJ Sióstr Wizytek oraz katechety Szkoły Ogólnokształcącej stopnia licealnego i podstawowego w Siemianowicach Śląskich. Od 1957 roku był także pracownikiem referatu duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej. Jego zadaniem była opieka duszpasterska nad służbą zdrowia. W 1962 roku został mianowany administratorem, a cztery lata później proboszczem w parafii św. Antoniego w Dąbrówce Małej. Od 1969 roku był ponadto dziekanem nowo utworzonego dekanatu Katowice - Wschód. Zmarł 28 stycznia 1975 w Dąbrówce Małej i tam został pochowany.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Stefana Kwiecińskiego; RD 1953, s. 64; Schematyzm 1955 - 1977; A. Chmiel, Czas próby: autobiografia, Brenna - Hołcyna 2003, s. 100 - 101; S. Puchała, Duszpasterstwo akademickie w diecezji katowickiej w latach 1947 - 1992, s. 194, 204.