Kusze Grzegorz

Z e-ncyklopedia

Kusze Grzegorz (1961-), proboszcz w Katowicach i Szczygłowicach

Urodził się 19 września 1961 w Chorzowie. Po studiach w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym święcenia kapłańskie przyjął 31 stycznia 1987. Posługę wikariacką pełnił m.in. w parafiach: bł. Karoliny w Tychach (1990-1994) i Chrystusa Króla w Katowicach (1994-1998). Od 2003 roku pozostawał proboszczem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach. Pełnił także funkcję wicedziekana dekanatu Katowice Śródmieście. 28 lipca 2013 został proboszczem w Szczygłowicach. Pozostaje konsultorem w Podkomisji ds. Głoszenia Słowa Bożego II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

12 grudnia 2018 otrzymał dekret abpa Wiktora Skworca nominujący go na drugą kadencję dziekanem dekanatu Knurów z dniem 1 stycznia 2019.

Bibliografia

Katalog Archidiecezji Katowickiej, Katowice 1995, s. 183 i 615; Katalog.., cz. I, Katowice 2005, s. 266; Katalog.., Katowice 2007, s. 481; Schematyzm..., Katowice 2009, s. 361.