Kurażko Józef

Z e-ncyklopedia

Kurażko Józef (1929-2014), proboszcz w Olszynie i Pawonkowie

Urodził się 3 lutego 1929 w Świętochłowicach. Po maturze w liceum chorzowskim wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. 13 listopada 1955 w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Zdzisława Golińskiego, zaś 20 listopada odprawił swoją Mszę św. prymicyjną w kościele parafialnym św. Józefa w Świętochłowicach-Zgodzie.

Po święceniach został posłany na zastępstwo do Grodźca koło Skoczowa, a od 16 czerwca 1956 był wikarym w parafii św. Antoniego w Dąbrówce Małej. W kolejnej placówce w Pawłowie koło Zabrza pracował w zastępstwie. Od 1 października 1956 był wikarym w Krzyżkowicach koło Pszowa. 10 stycznia 1957 został przeniesiony do Rudzicy, gdzie pracował przez 4 lata. W 1961 roku został pracownikiem Wydziału Finansowego Kurii. W latach 1963-1982 pracował w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Olszynie, gdzie od 21 września 1963 do 12 stycznia 1964 był wikarym, pomagając sędziwemu proboszczowi ks. Franciszkowi Hyli. Od 13 stycznia 1964 został ustanowiony olszyńskim proboszczem, pełniąc tę funkcję do 14 sierpnia 1982. 15 sierpnia 1982 został ustanowiony proboszczem w parafii św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Pawonkowie. Pracował tam do 16 sierpnia 2000. Na emeryturze zamieszkał w Domu Księży Emerytów św. Józefa w Katowicach. Zmarł 23 lipca 2014 roku.

Bibliografia

Rocznik Diecezji Katowickiej 1965, Katowice 1965, s. 57; Diecezja katowicka 1958, s. 31.