Kunz Jan

Z e-ncyklopedia

Kunz Jan (1875-1956), proboszcz w Bronowie

Urodził się 16 października 1875 w Pogwizdowie w rodzinie rymarza Józefa. Uczęszczał do gimnazjum w Cieszynie. 9 lipca 1898 zdał egzamin dojrzałości. Po maturze rozpoczął studia teologiczne w Ołomuńcu. W 1899 roku przeniósł się do nowo otwartego Seminarium Duchownego w Widnawie. 23 lipca 1902 przyjął święcenia kapłańskie.

Jako wikariusz pracował w parafii Trójcy Przenajświętszej w Johannesbergu w austriackiej części diecezji wrocławskiej, następnie w parafii św. Jana Chrzciciela w Niemieckiej Lutynii (od 1904 roku). 1 sierpnia 1908 został mianowany proboszczem w Bronowie. W ciągu dwudziestu ośmiu lat pracy w bronowskiej parafii zasłynął jako doskonały duszpasterz i społecznik. Był inicjatorem lub współorganizatorem powstania Kółka Rolniczego, Czytelni Katolickiej, Macierzy Szkolnej, Ochotniczej Straży Pożarnej i wielu innych. Jako proboszcz erygował w Bronowie oddział Parafialnej Akcji Katolickiej. 19 lipca 1936 przeszedł na emeryturę i zamieszkał na terenie parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie. Zmarł 1 września 1956 w Skoczowie. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Bronowie.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Jana Kunza; Schematyzm 1927-1936; Nekrolog, WD 1973, nr 10-12, s. 278; WD 1956, nr 9-12, s. 155; Nekrolog, GN 1956, nr 38, s. 536; J. Krętosz, Przeszłość Bronowa i parafii oraz jej duchowa spuścizna, Czechowice-Dziedzice 1999-2000, s. 57,58,59; Represje wobec duchowieństwa, s. 152.