Kulik Ryszard

Z e-ncyklopedia

Kulik Ryszard (1881-1942), proboszcz w Suszcu

Urodził się 15 marca 1881 w Zaborzu w rodzinie pracownika kopalnianego Kaspra i Matyldy z d. Wieloch. Do gimnazjum uczęszczał w Gliwicach i tam 20 lutego 1902 zdał maturę. Po jednym semestrze filologii klasycznej we Fryburgu szwajcarskim zapisał się na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, a nadobowiązkowo uczęszczał na wykłady profesora Nehringa o literaturze słowiańskiej. Był również członkiem „Kółka Polskiego" i przez rok jego prezesem.

Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1907. 25 września 1907 objął urząd wikarego w Łabędach, a po śmierci tamtejszego proboszcza, ks. Ledwocha, został administratorem parafii. 1 października 1910 posłano go do Sycowa, a po roku do Siemianowic. Stamtąd, 3 listopada 1914, został skierowany jako wikary, na własną prośbę, do Biskupic. 21 czerwca 1915 zamianowano go kuratorem i zarazem kapelanem wojskowym w Myśliborzu. Po wojnie pragnął wrócić do rodzinnych stron i po śmierci ks. Augustyna Zieloska nadano mu 7 lipca 1920 parafię w Suszcu. Tutaj spełniał wiernie swoje obowiązki duszpasterskie, aż do II wojny światowej. 18 stycznia 1940 otrzymał od gestapo nakaz opuszczenia parafii. 30 stycznia 1940 odszedł i ukrywał się w okolicy aż do swojej śmierci 29 czerwca 1942. Bez większego rozgłosu został pochowany w Suszcu.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Ryszarda Kulika; Schematyzm 1924-1947; F. Maroń, Nekrolog, WD 1970, nr 8-9, s. 149-150; M. Cieśla, Kulik Ryszard (hasło), [w:] Słownik Ziemi Pszczyńskiej, s. 157.