Kukowka Krystian

Z e-ncyklopedia

Kukowka Krystian (1969-), proboszcz w Chorzowie

Kukowka Krystian.jpg

Urodził się 16 lipca 1969 w Chorzowie w rodzinie Franciszka i Edyty. Po zdaniu w 1988 roku egzaminu dojrzałości w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Chorzowie, rozpoczął studia filozoficzno - teologiczne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach, które ukończył w 1994 roku, ze stopniem magistra teologii. 14 maja 1994 przyjął święcenia kapłańskie w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Przez cztery lata pracował jako wikariusz w parafii św. Barbary w Boguszowicach.

W 1996 roku ukończył dodatkowe studium dla księży na Papieskiej Akademii Teologicznej uzyskując stopień licencjata teologii. W 1998 roku rozpoczął pracę jako wikary w katowickiej parafii Niepokalanego Poczęcia NMP. Po śmierci ówczesnego proboszcza, przez trzy miesiące pełnił funkcję administratora parafii. 6 maja 2001, dekretem abpa Damiana Zimonia, został mianowany dyrektorem Księgarni Świętego Jacka Spółki oraz zastępcą dyrektora Ars Catholica Spółki w Katowicach. W 2002 roku uzyskał dyplom ukończenia studiów na wydziale marketingu i zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu.

W tym samym roku został wybrany na pierwszego wiceprezesa Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. W 2005 i 2008 roku został wybrany ponownie. Jest współautorem lub redaktorem następujących pozycji wydawniczych: Światło ze Śląska , A nadzieja zawieźć nie może , Przygody z Opatrznością , Mszał Wakacyjny. W 2005 roku został członkiem Archidiecezjalnej Rady Ekonomicznej. W 2010 roku został kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej Katowickiej. Od 28 lipca 2013 pozostaje na urzędzie proboszcza parafii św. Antoniego z Padwy w Chorzowie.

Bibliografia

B. Szymik - Kozaczko, Rzymskokatolicy w życiu kościoła. Historia katowickiego kościoła Mariackiego, Katowice 2010, s. 32.