Kuczob Henryk

Z e-ncyklopedia

Kuczob Henryk (1948-), proboszcz w Dąbrówce Wielkiej

Urodził się 11 sierpnia 1948 w Dąbrówce Wielkiej. Ukończył szkołę podstawową w Michałkowicach, a następnie Zasadniczą Szkołę Zawodową oraz Liceum Ogólnokształcące w Katowicach. Studia teologiczne odbył w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 15 kwietnia 1976 w katowickiej katedrze Chrystusa Króla z rąk bpa Herberta Bednorza. Pełnił posługę duszpasterską w parafiach: św. Andrzeja Boboli w Leszczynach, NSPJ w Bielsku-Białej (obecnie diecezja bielsko-żywiecka), św. Barbary w Jastrzębiu Zdroju, MB Różańcowej w Chropaczowie. 5 września 1986 został dyrektorem Wydziału Gospodarczego Kurii Metropolitalnej w Katowicach. Był także członkiem Rady Ekonomicznej diecezji katowickiej. 10 listopada 1994 został administratorem, a rok później proboszczem parafii w Dąbrówce Wielkiej. W 1992 roku otrzymał nominację na Duszpasterza Rzemiosła Archidiecezji Katowickiej. 13 maja 1994 został kapelanem strażaków woj. katowickiego, a w 1998 roku - woj. śląskiego. 9 listopada 1994 został dyrektorem Archidiecezjalnego Ośrodka Charytatywno-Rekolekcyjnego Marianum w Dąbrówce Wielkiej. W 1998 roku ukończył studium w Akademii Oficerskiej PSP w Warszawie. Jest kanonikiem (1997). W listopadzie 1999 roku uzyskał stopień kapitana Państwowej Straży Pożarnej i pełni obowiązki st. oficera w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach. Jest jednym z nielicznych proboszczów, który posługiwał w parafii pochodzenia. Od 28 lipca 2013 na emeryturze.

Bibliografia

H. Kuczob, Dąbrówka Wielka. Dawniej i dziś, Chorzów 2000, s. 164-165.