Kużaj Józef

Z e-ncyklopedia

Kużaj Józef (1942-), wiceoficjał Sądu Metropolitalnego

Kuzaj jozef1.jpg

Urodził się 4 września 1942 w Radzionkowie. 5 czerwca 1966 przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako wikary w Józefowcu i w Chropaczowie, a od 1978 roku pracuje w parafii Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich (prowadził tam duszpasterstwo akademickie). Od tego samego czasu pracuje w Sądzie Biskupim w Katowicach (notariusz, audytor, pomocniczy wikariusz sądowy). Był od początku związany z Biskupim Komitetem Pomocy Uwięzionym i Internowanym. Jego zadanie miało podwójną rolę. Po pierwsze, opieka duchowa dla rodzin osób internowanych. Po drugie, ochrona świeckich pracowników Komitetu przed represjami ze strony władz komunistycznych. Genezą Komitetu było spontaniczne wsparcie materialne udzielane ze strony środowiska duszpasterstwa akademickiego na rzecz poszkodowanych przez stan wojenny.

Biskupi Komitet Pomocy Uwięzionym i Internowanym w Katowicach oficjalnie powstał na mocy dekretu (Nr VD III – 4/82) wydanego 17 marca 1982 przez bpa Herberta Bednorza. Został powołany, aby inspirować i koordynować kościelną działalność charytatywną w Diecezji Katowickiej ze względu na zaistniałą sytuację polityczną kraju oraz przyczynić się do zwolnień internowanych z ośrodków odosobnienia. Komitet podjął się również dokumentacji represji stanu wojennego. Siedziba znajdowała się na probostwie parafii św. św. Piotra i Pawła w Katowicach, a filie były w Rybniku, Bielsku-Białej, Chorzowie i Tarnowskich Górach. Pracom tej organizacji przewodniczył bp Bednorz, a jego zastępcą został bp Czesław Domin.

Komitet składał się z sekcji informacyjnej (szczegółowa kartoteka internowanych, skazanych, zwolnionych z pracy, rejestracja losu represjonowanego), prawniczej (przygotowywanie uzasadnień dla odwołań wyroków, skierowania do odpowiednich adwokatów, zdobywanie trudno dostępnej wiadomości z prokuratury i więzień, porady w sprawach mieszkaniowych i zatrudnienia), lekarskiej (skierowania na badania specjalistyczne, ocena stanu zdrowia represjonowanych), materialnej (rozdawnictwo żywności i zasiłków pieniężnych). Komitet organizował transporty żywności i odzieży do ośrodków internowania w Zabrzu - Zaborzu, Bytomiu - Miechowicach, Kokotku, Uhercach i Łupkowie. Ks. Kużaj z polecenia biskupa przybył z Andrzejem Sobańskim do jednostki w Uhercach w celu skontaktowania się z uwięzionymi. Po zniesieniu stanu wojennego, mocą dekretu z 5 grudnia 1983, wydanego przez bp Herberta Bednorza, Komitet zmienił nazwę na Biskupi Komitet Pomocy „Miłość i Sprawiedliwość Społeczna”. Ks. Józef Kużaj służył pomocą aż do zakończenia działalności Komitetu, które nastąpiło 17 marca 1989.

Uhonorowany prałaturą, kanonik honorowy.

Bibliografia

B. Sobańska, A. Sobański, Biskupi Komitet Pomocy Uwięzionym i Internowanym, SSHT 1989, t. 22, s. 51-54; Relacja ks. J. Kużaja.