Kuś Stanisław

Z e-ncyklopedia

Kuś Stanisław (1912-1966), notariusz kurii, administrator w Wilczy

Kus Stanislaw.jpg

Urodził się 5 lipca 1912 w Mazańcowicach. Do szkoły ludowej uczęszczał w Mazańcowicach. Edukację kontynuował najpierw w 3 - klasowej szkole wydziałowej, a następnie w gimnazjum humanistycznym w Bielsku. Egzamin dojrzałości zdał w 1931 roku. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego studenckie zainteresowania filozofią zaowocowały pracą magisterską nt. Teoria wartości etycznej u Maxa Schellera. Święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1936 w katedrze św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach z rąk bpa S. Adamskiego.

Po święceniach był na zastępstwie wakacyjnym w parafii MB Różańcowej w Chropaczowie. W sierpniu 1936 roku otrzymał na tę placówkę stały dekret wikariuszowski. Od września 1937 roku pracował w charakterze katechety w Państwowym Gimnazjum Żeńskim i Liceum Pedagogicznym w Tarnowskich Górach. Był tam ponadto kapelanem męskiego hufca harcerskiego. Po wybuchu II wojny światowej jako wikariusz pracował najpierw w parafii Chrystusa Króla w Świerklańcu, a następnie w parafii NSPJ w Nakle Śląskim. W czerwcu 1942 roku został powołany do Wehrmachtu. W 1944 roku przebywając na froncie wschodnim, przedostał się na stronę wojsk radzieckich. W marcu 1945 roku powrócił do diecezji katowickiej i był krótko nauczycielem w nowo utworzonej szkole powszechnej w Miotku. W kwietniu 1945 roku został mianowany katechetą w Państwowym Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnym w Lublińcu.

W lutym 1950 roku powierzono mu obowiązki wikariusza - substytuta w parafii świętych Jana i Pawła w Dębie. Od września 1950 roku pełnił funkcję wikariusza w parafii katedralnej św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach oraz nauczyciela matematyki i fizyki w Niższym Seminarium Duchownym im. św. Jacka. W sierpniu 1951 roku był na zastępstwie duszpasterskim w parafiach: NSPJ w Piotrowicach i św. Michała Archanioła w Michałkowicach. Następnie jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śląskim (gdzie rozpoczął budowę nowego kościoła i organizowanie nowej placówki duszpasterskiej w Wilchwach) oraz Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich.

W grudniu 1952 roku został mianowany substytutem w parafii św. Anny w Pruchnej (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). Od grudnia 1953 roku był katechetą w Państwowej Szkole Ogólnokształcącej i Liceum w Piekarach Śląskich. W 1953 roku zdał egzamin proboszczowski. W czasie wygnania biskupów, we wrześniu 1955 roku został mianowany notariuszem Kurii Diecezjalnej w Katowicach, wtedy też zostały mu powierzone sprawy referatu duszpasterskiego. Po powrocie biskupów do diecezji, od grudnia 1956 roku był wikariuszem w parafii NSPJ w Koszęcinie. Następnie, od września 1957 roku katechizował w Zasadniczej Szkole Zawodowej Górniczej w Murckach. Pomagał także w duszpasterstwie w miejscowej parafii NSPJ. We wrześniu 1960 roku został mianowany administratorem w parafii Opatrzności Bożej w Jaworzu (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). W sierpniu 1962 roku otrzymał nominację na administratora w parafii św. Mikołaja w Wilczy. Zmarł 21 lutego 1966 w szpitalu w Rydułtowach; został pochowany w Wilczy.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Stanisława Kusia; Schematyzm 1938 - 1970; Zmarli kapłani Kościoła katowickiego, t. 2, s. 203 - 205; Nekrolog, GN 1966, nr 45, s. 268; Myszor, Historia diecezji, s. 444, 473, 500; Represje wobec duchowieństwa, s. 241, 254; Grajewski, Wygnanie, s. 220; Wojskowa służba, s. 131; J. Żurek, Ruch "księży patriotów" w województwie katowickim w latach 1949 - 1956, Warszawa-Katowice 2009, s. 107 i nn; N. Osmańczyk, M. Krakowski, Dzieje parafii Chropaczów 1913 - 2000, Chropaczów 2003, s. 192.