Krzykowski Józef

Z e-ncyklopedia

Krzykowski Józef (1913-1944)

Urodził się 2 września 1913 (wg świadectwa chrztu wystawionego przez proboszcza parafii pw. św. Barbary w Chorzowie), 7 września 1913 (wg własnoręcznie napisanego życiorysu, dołączonego do prośby o przyjęcie do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie) w Chorzowie w rodzinie kolejarza Pawła i Rozalii z d. Slodczyk. W 1926 roku rozpoczął naukę w państwowym gimnazjum w Tarnowskich Górach. 19 czerwca 1936 zdał egzamin dojrzałości. Po maturze został przyjęty do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

25 czerwca 1939 przyjął święcenia kapłańskie. W czasie wakacji był duszpasterzem w zakładzie Sióstr Opatrzności Bożej w Jedłowniku oraz przy kościele parafialnym w Wielkich Hajdukach (Chorzów Batory). Jako wikariusz pracował w parafii Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich. 24 marca 1940 został aresztowany przez gestapo za wygłoszenie kazania, w którym wskazał na różnicę pomiędzy Kościołem powszechnym a narodowym. Wiosną 1940 roku zwolniony z więzienia. 6 czerwca 1940 trafił do Bielszowic w celu uchronienia przed ponownym aresztowaniem. 19 marca 1942 został powołany do wojska niemieckiego. Służył jako sanitariusz we Francji. Zginął 6 czerwca 1944 w czasie nalotu. Został pochowany w pobliżu St. Hilaire (w kierunku Juvigny) w Normandii.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Józefa Krzykowskiego; Schematyzm 1947; F. Maroń, Nekrolog, WD 1971, nr 1-3, s. 47; Myszor, Historia diecezji, s. 334; Tenże, Stosunki Kościół, s. 164.