Krzyże i kapliczki w Międzyrzeczu

Z e-ncyklopedia
Miedrzyrzecze Pomnikowa.jpg
Miedrzyrzecze Zubrowa.jpg
Miedzyrzecze Gilowicka.jpg
  • Krzyż – Męka Pańska ul. Żubrów

Powstały prawdopodobnie na przełomie XVIII i XIX w. Na jednoelementowej podstawie (bez napisów) znajduje się cokół z płaskorzeźbą Matki Boskiej, zwieńczony półkolistym gzymsem ozdobionym stylizowanymi muszelkami. Na gzymsie znajduje się pomalowany na brązowo krzyż z Chrystusem i tabliczką INRI. Obok krzyża posadzone są iglaki.

  • Kapliczka słupowa przy ul. Żubrów z początku XX w.

Murowana z cegły na planie kwadratu podzielona gzymsem na 2 części. Dolna 2/3 wysokości z płytkimi wnękami i górna 1/3 wysokości z wnęką, w której znajduje się figurka Matki Boskiej oraz kwiaty. Kapliczka jest nakryta czterospadowym (brogowym) daszkiem zwieńczonym metalowym krzyżem. Ogólny stan - średni.

  • Kapliczka wnękowa w elewacji domu z figurą Matki Boskiej w Międzyrzeczu przy ul. Międzyrzecznej.
  • Kapliczka wnękowa w elewacji domu z figurą Matki Boskiej z Lourdes w Międzyrzeczu przy ul. Gromadzkiej 54.
  • Kaplica przy ulicy Gilowickiej z 1872 roku.

Kaplica na planie prostokąta z dwuspadowym dachem krytym blachą. Dach jest zwieńczony metalowym krzyżem. We wnęce w szczytowej części znajduje się figurka – Serce Jezusa. Kapliczka zamknięta drewnianymi drzwiami, przeszklonymi w górnej części. Nad drzwiami napis : Jezu, Ufam Tobie ! Wewnątrz znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej oraz figurki świętych przyozdobione kwiatami.

  • Krzyż – Męka Pańska ul. Żubrów

Krzyż powstał prawdopodobnie w pierwszej połowie XIX w. Na jednoelementowej stożkowej podstawie (bez napisów) znajduje się cokół z płaskorzeźbą Matki Boskiej od strony frontowej. Z prawej strony jest płaskorzeźba św. Antoniego z Dzieciątkiem, a z lewej płaskorzeźba świętej. Cokół jest zwieńczony półkolistym gzymsem. Na gzymsie znajduje się krzyż z Chrystusem i tabliczką. Całość wymaga konserwacji.

  • Kapliczka domkowa, ul. Międzyrzeczna przy Pomnikowej

Kapliczka domkowa z dwuspadowym daszkiem. Tył zabudowany na pełno, boki oszklone. Przód otwarty. Pod daszkiem jest metalowy krzyż z Chrystusem oraz inskrypcja : AVE MARIA. Wewnątrz kapliczki na murowanym fundamencie stoi figura Matki Boskiej z Lourdes. Kapliczka znajduje się na prywatnym terenie. Całość bardzo estetyczna i zadbana. Kapliczka powstała w 1984 roku.

  • Kapliczka słupowa, ul. Międzyrzeczna (obok kościoła)

Płaska kapliczka skrzynkowa, zamknięta oszklonymi drzwiczkami, zabudowana na betonowym słupie. Wewnątrz kapliczki znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Pod daszkiem jest metalowy krzyż z Chrystusem.

  • Krzyż - Męka Pańska ul. Międzyrzeczna, powstały w 1891 roku

Fundament jest zbudowany z kilku płyt, na którym jest dwuelementowa podstawa. Na dolnym elemencie z lewej strony jest wyryty napis: K. Pokorny, Kattowitz. Cokół – w trzech wnękach znajdują się płaskorzeźby: od frontu – Matka Boska, z lewej strony - św. Jan Ewangelista, z prawej - św. Maria Magdalena. Na wysokiej stopce stoi krzyż z postacią ukrzyżowanego Chrystusa. Tabliczka z napisem INRI. Całość stoi na prywatnej posesji otoczona drewnianym płotkiem.

Bibliografia

Opracowanie własne, JM