Krzyże i kapliczki przydrożne na Giszowcu

Z e-ncyklopedia
Giszowiec Krzyz 11.jpg
  • Kapliczka św. Huberta na Giszowcu

Kapliczka znajduje się w lesie po lewej stronie drogi, jadąc z Giszowca do Ochojca drogą 73 Pułku Piechoty. Jest murowana, ma kształt rotundy. Dach pokryty jest gontem. W środku kapliczki znajduje się ołtarz, na którym ustawione są figurki świętych, krzyż i świece. Na ścianie umieszczony jest obraz św. Huberta. Drewniane drzwi do kapliczki zabezpiecza metalowa krata. Kapliczka powstała prawdopodobnie w 1906 roku na polecenie księcia pszczyńskiego, który w tych lasach urządzał polowania. Corocznie 3 listopada - w dniu św. Huberta przy kapliczce odprawiana jest Msza święta w intencji myśliwych, po której odbywa się polowanie.

  • Drewniany krzyż przy ul. Młodzieżowej i Przyjaznej

Drewniany krzyż, na którym został umieszczony gipsowy krucyfiks został poświęcony 28 października 1938 przez ks. Leopolda Pietroszka ówczesnego wikariusza przy parafii św. Anny w Janowie. Stanął na skrzyżowaniu ulic Stalmacha i Warszawskiej, współcześnie są to ulice Młodzieżowa i Przyjazna na Giszowcu. Obecnie opiekę nad nim sprawuje parafia świętej Barbary. Każdego roku w miejscu krzyża budowany jest ołtarz, w trakcie procesji Bożego Ciała.

Bibliografia

Kronika Parafii świętego Stanisława Kostki w Katowicach-Giszowcu, red. R. Sładek, M. Ryś 1906-2014; Informacje własne, [1]