Krupa Joachim

Z e-ncyklopedia

Krupa Joachim (1929-1992), proboszcz w Olszynie

Krupa Joachim.jpg

Urodził się 17 czerwca 1929 w rodzinie asystenta biurowego Pawła i Elżbiety z d. Aulich. W 1945 roku rozpoczął naukę w Szkole Ogólnokształcącej Męskiej Stopnia Podstawowego i Licealnego w Rybniku. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. 29 czerwca 1954 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa częstochowskiego Z. Golińskiego. Dla upamiętnienia obchodzonego wtedy roku maryjnego święcenia kapłańskie odbyły się w kościele Imienia NMP w Piekarach Śląskich.

W czasie wakacji pomagał w pracy duszpasterskiej w Biertułtowach. Był wikariuszem w parafiach: św. Barbary w Chorzowie (od 1 września 1954), Nowym Bytomiu (od 1 września 1956), Warszowicach (od 21 - 28 lutego 1960), Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach (od 7 marca 1960) i w Chorzowie Starym (od 30 sierpnia 1962). 12 lutego 1964 został mianowany obrońcą węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim w Katowicach. 11 kwietnia 1967 został zatwierdzony na stanowisku proboszcza w Lędzinach. W 1969 roku został wybrany wicedziekanem dekanatu bieruńskiego. W 1972 roku bp katowicki mianował go członkiem Komisji Doktrynalnej - Podkomisja Kanoniczna I Synodu Diecezji Katowickiej. Od 8 maja 1981 pracował jako wikary-ekonom, a następnie od 15 czerwca tegoż roku jako proboszcz w Kochłowicach. 26 sierpnia 1989 został mianowany administratorem, a w 2 miesiące później proboszczem parafii w Olszynie. Zmarł nagle 3 stycznia 1992. Został pochowany w Olszynie.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Joachima Krupy; Schematyzm (1955 - 1986); J. Pawliczek, Nekrolog, WD 1992, nr 1, s. 58.