Krawczyk Konrad

Z e-ncyklopedia

Krawczyk Konrad (1898-1967), proboszcz w Kaletach - Jędrysku

Urodził się 1 lutego 1898 w Rudzie Śląskiej, jako syn kolejarza Jana i Marii z d. Kalert. Po ukończeniu miejscowej szkoły ludowej rozpoczął naukę w gimnazjum w Rudzie, kontynuował ją w Zabrzu, a ukończył w Gliwicach. W końcu 1916 roku został powołany do wojska i walczył przez dwa lata na froncie zachodnim. W 1919 roku wstąpił na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 2 marca 1924 z rąk kard. A. Bertrama.

Po święceniach został skierowany do parafii w Pawłowicach (marzec - sierpień 1924), Wodzisławiu Śląskim (sierpień 1924 roku - listopad 1925 roku), Wielkich Hajdukach (listopad 1925 roku - wrzesień 1927 roku). Był wówczas patronem okręgowym Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej (SMP), założycielem i kierownikiem organizacji sportowej Związku Śląskiego oraz członkiem Rady Diecezjalnej SMP. W roku szkolnym 1927/1928 pracował jako katecheta w Państwowym Gimnazjum Męskim w Rybniku. W następnym roku został przeniesiony do Gimnazjum Żeńskiego w Mysłowicach. Od 1 września 1930 rozpoczął pracę w Szkole Wydziałowej Żeńskiej i Średniej Szkole Handlowej w Katowicach. Pomagał też jako wikary w nowo powstałej parafii w Zawodziu, a potem w Wielkich Hajdukach. Od lutego 1935 roku był katechetą w niemieckim gimnazjum w Nowej Wsi i Chorzowie oraz spowiednikiem sióstr w Wielkich Hajdukach (od 1928 roku).

W czasie II wojny światowej, po wygnaniu biskupów z diecezji, ks. F. Strzyż powołał Radę Diecezjalną, do której należał także ks. Krawczyk. W 1943 roku został referentem kurii. Udzielał nadal lekcji religii w szkole im. Eichendorffa w Chorzowie. Dekretem z 14 sierpnia 1945 został mianowany administratorem parafii w Jędrysku, zaś 22 czerwca 1948 nadano mu tytuł proboszcza. Następnie został dziekanem dekanatu tarnogórskiego (7 października 1953), a od 29 kwietnia 1955 dziekanem nowo utworzonego dekanatu jędrysko - kaletańskiego. Ze względu na stan zdrowia biskup przyjął jego rezygnację z urzędu dziekana i mianował go dziekanem honorowym w 1960 roku. W 1963 roku zrezygnował z funkcji proboszcza i otrzymał nominację na radcę duchownego. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Zakładzie św. Józefa w Kończycach u ss. służebniczek, gdzie zmarł 28 marca 1967. Pochowany został w Jędrysku.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Konrada Krawczyka; Schematyzm 1927 - 1970; J. Dziwoki, Krawczyk Konrad (hasło), [w:] Słownik biograficzny, s. 203 - 204; A. Grajewski, Wygnanie, Katowice 2000, s. 184, 224; Myszor, Stosunki Kościół, s. 60, 199, 203; Myszor, Historia diecezji, s. 307, 358 - 359, 456; J. Żurek, Ruch "księży patriotów" w województwie katowickim w latach 1949 - 1956, Warszawa-Katowice 2009, s. 290.