Kot Jan

Z e-ncyklopedia

Kot Jan OMI (1962-), biskup

Urodził się 1 maja 1962 w Makowie Podhalańskim (archidiecezja krakowska). Wychował się na terenie parafii św. Barbary w Boguszowicach Osiedlu (archidiecezja katowicka). Ukończył technikum budowlane w Rybniku. Do nowicjatu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Kodniu nad Bugiem wstąpił w 1985 roku. Tam też 7 września 1986 złożył pierwsze śluby zakonne.

W Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze (Wielkopolska) odbył studia filozoficzno-teologiczne, uzyskał licencjat z historii Kościoła i 15 czerwca 1991 został wyświęcony na diakona. Święcenia kapłańskie przyjął tamże 20 czerwca 1992 z rąk biskupa Zdzisława Fortuniaka. Przez kolejne dwa lata odbywał wikariuszowską praktykę duszpasterską w parafii pw. św. Teresy w Siedlcach.

W 1994 roku został posłany na misje do Brazylii. Od 1995 do 2000 roku pracował w Jussarval, następnie w Vitória de Santo Antão. Od roku 2007 był proboszczem w parafii pw. Najświętszego Serca Maryi w Campo Alegre do Fidalgo. W latach 2003–2012 był drugim radnym prowincjalnym, zaś w 2012 roku został mianowany pierwszym radnym prowincjalnym w strukturach prowincji brazylijskiej Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

Papież Franciszek mianował go biskupem diecezji Zé Doca w północnej Brazylii 23 lipca 2014. Święcenia biskupie przyjął 18 października 2014 z rąk metropolity Palmas, arcybiskupa Pedro Brito Guimarães. Jest pierwszym oblackim biskupem w Brazylii, a piątym pochodzącym z Polskiej Prowincji Zgromadzenia.

O. bp Jan Kot był zaangażowany w pracę z młodzieżą oraz posługiwał na rzecz ubogich z faweli. Współorganizował oblacką część Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro w 2013 roku. Współpracował także z oblackim pismem Misyjne Drogi.

Bibliografia

Biskup z Brazylii odwiedził diecezję kielecką, w: [1] [dostęp: 10.05.2017]; Biskupi pochodzący z (Archi)diecezji Katowickiej, w: [2] [dostęp: 10.05.2017]; Brachman D.: Ojciec Jan Kot, misjonarz związany z Rybnikiem, został biskupem w Brazylii, w: [3] [dostęp: 10.05.2017]; Jan Kot (biskup), w: [4] [dostęp: 10.05.2017]; O. Jan Kot OMI biskupem w Brazylii, w: [dostęp: 10.05.2017; Polski oblat biskupem w Brazylii, w: [5] [dostęp: 10.05.2017]; Rożyk P.: Ojciec Jan Kot, misjonarz oblat Maryi Niepokalanej, nasz Parafianin – biskupem w Brazylii w: [6] [dostęp: 10.05.2017].